Študenti pozor, vyhlásenie k zdaneniu príjmov sa oplatí

BRATISLAVA 1. augusta (WEBNOVINY) – Študent, ktorý počas prázdnin pracuje napríklad na dohodu o brigádnickej práci, môže u zamestnávateľa podpísať vyhlásenie k zdaneniu príjmov.

Mesačne si týmto spôsobom uplatní nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a zvýši si tak svoj príjem.

Ak študent vyhlásenie nepodpíše, príjem sa zdaní preddavkom na daň vo výške 19 %. Pripomína to Finančne riaditeľstvo SR.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 311,32 eur mesačne a študent si ju môže uplatniť aj spätne, pri vysporiadaní svojej ročnej daňovej povinnosti. Podľa finančnej správy má na to študent dve možnosti.

V termíne do 17. februára 2014 môže zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, alebo do 31. marca 2014 má povinnosť podať daňové priznanie v prípade, že suma jeho zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za rok 2013 presiahne sumu 1 867,97 eur.

Ak študent nezarobí viac ako 1 867,97 eur za celý rok 2013, daňové priznanie síce nie je podľa finančnej správy povinný podať, ale môže tak urobiť vo vlastnom záujme.

„V prípade, že počas roka mal z príjmu zrazené preddavky na daň a daňové priznanie podá, vyčíslený preplatok na dani mu na základe podpísanej žiadosti o vrátenie preplatku na dani správca dane vráti,“ uviedla hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...