Súkromní lekári pomôžu vytvoriť systém jednej poisťovne

29.9.2012

ZVOLEN 29. septembra (WEBNOVINY) – Asociácia súkromných lekárov (ASL) má záujem spolupracovať s ministerstvom pri vytváraní unitárneho systému zdravotného poistenia, hoci systém s viacerými poisťovňami považuje za lepší.

Uviedol to po sobotnom valnom zhromaždení asociácie jej čerstvo zvolený staronový prezident Ladislav Pásztor s tým, že ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská, ktorá sa na dnešnom valnom zhromaždení zúčastnila, podľa vlastných slov očakáva ich stanoviská a expertnú pomoc.

„Určite sa ako súkromní poskytovatelia netešíme z monopolu jednej štátnej zdravotnej poisťovne, pretože z nášho pohľadu je pluralitné zdravotné poisťovníctvo lepšie. Na druhej strane vidíme, že to, čo dnes v slovenskom zdravotnom poisťovníctve existuje, nie je až také pluralitné. Nie je to dobre nastavené – zdravotné poisťovne majú príliš veľké právomoci, sú často pánmi života a smrti. Keď už je to politické rozhodnutie (vytvoriť jednu poisťovňu, pozn. SITA), potom chceme aby sa celý systém znova nastavil,“ povedal Pásztor.

Pre lekárov sú dôležité jasné pravidlá

Spresnil, že nová zdravotná poisťovňa by sa nemala vytvoriť len zlúčením súčasných troch poisťovní a fungovať na tých istých princípoch a podľa tých istých zákonov ako teraz.

Ako ďalej uviedol, pre súkromných ambulantných lekárov je dôležité, aby boli jasne určené pravidlá fungovania, stanovený katalóg výkonov so spôsobom výpočtu ich cien a tiež formy dohodovacieho konania s poisťovňami, respektíve poisťovňou.

V tejto súvislosti sa na dnešnom valnom zhromaždení osobitne venovali aj plánovanému zavedeniu platobného systému DRG v nemocniciach, teda platieb poisťovní nemocniciam za skupiny výkonov stanovené pre konkrétne diagnózy, keďže to bude mať vplyv aj na ambulantnú sféru.

„Nemocnice sa začnú správať inak, pre nás je dôležité, aby aj výkony v ambulanciách boli jednoznačne definované a ocenené,“ povedal Pásztor. Podľa neho kým pri súčasnom systéme platieb za ukončenú hospitalizáciu sa nemocnice snažili výkonov zbavovať a posúvať ich do ambulantnej starostlivosti, pri systéme platieb DRG sa budú usilovať robiť čo najviac výkonov

Asociácia vypracuje zoznam výkonov, za ktoré sa bude platiť

Asociácia súkromných lekárov naďalej trvá na požiadavke zrušiť povinnosť zabezpečovať lekársku službu prvej pomoci (LSPP, takzvaná pohotovosť) po 22:00. Ako Pásztor pripomenul, v noci využíva služby LSPP minimum pacientov a pre skutočne vážne, život ohrozujúce prípady je určená dostatočná sieť rýchlej zdravotníckej a rýchlej lekárskej pomoci.

Členovia asociácie sa na dnešnom valnom zhromaždení venovali aj problematike vyberania priamych úhrad od pacientov. S ministerkou Zvolenskou sa zhodli, že v súčasnosti je pri ich vyberaní chaos a pacienti často nevedia, za čo ambulantným lekárom platia.

Asociácia preto navrhuje, že spoločne s ministerstvom vypracuje zoznam výkonov, za ktoré sa môžu vyberať priame platby. Súčasťou tohto zoznamu by však nemali byť jednotné ceny, keďže to by mohlo byť chápané ako kartelová dohoda.

V súvislosti s prípravou štátneho rozpočtu na budúci rok Asociácia súkromných lekárov nesúhlasí s navrhovanou platbou zdravotného poistenia za poistencov štátu vo výške štyri percentá z priemernej mzdy a požaduje päť percent.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.