Súťaž Mladý inovatívny podnikateľ 2012

9.5.2012

BRATISLAVA 9. mája (WBN/PR) – Už po šiesty krát majú mladí tvoriví podnikatelia bez ohľadu na to či sú živnostníci alebo majitelia väčšej firmy možnosť prihlásiť sa do súťaže Mladý inovatívny podnikateľ. Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže Creative Young Entrepreneur Award.

Vyhlasovatelia súťaže
Junior Chamber International Slovakia v spolupráci s Združením podnikateľov Slovenska. Projekt je organizovaný pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Podmienky súťaže a prihlásenie
Súťaž je určená mladým ľuďom podnikajúcim v akejkoľvek oblasti. Akceptovateľné sú všetky právne formy podnikania. Podnikateľ, alebo organizácia, ktorý ho nominuje vyplní formulár, ktorý bude v prevažnej miere identický s medzinárodným formulárom. Hlavný dôraz bude daný na aplikovanie kreatívneho prístupu vo svojom podnikaní. Po uzatvorení prijímania prihlášok do súťaže (01.06.2012) zasadne Rada garantov (expertov) na posudzovanie nominácii. Komisia vyberie najlepších piatich mladých podnikateľov, z ktorých na podujatí vyhlási troch najlepších, ktorí budú finalisti Slovenska a budú nominovaní na Creative Young Entrepreneur Award.

Traja najlepší získajú nomináciu za SR na celosvetovú súťaž „Creative Young Entrepreneur Award“. Víťaz získa zájazd do zahraničia. Všetci piati finalisti získajú aj vecné ceny. Taktiež bude udelená „Cena prvej dámy SR – pani Silvie Gašparovičovej“.
Do súťaže sa môže prihlásiť podnikateľ, ktorý je štátnym občanom SR a ktorý je vo veku 18 – 40 rokov (vek, v roku 2012). Akceptovateľné sú všetky právne formy podnikania. Podnikateľ vyplní formulár, ktorý je identický s medzinárodným prihlasovacím formulárom. Hlavný dôraz je kladený na aplikovanie inovatívneho prístupu vo svojom podnikaní.

Na prihlásenie do súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2012 je potrebné stiahnuť nasledovný formulár: na www.invencia.sk .Tento formulár je vo formáte Word. Vyplnený formulár pošlite na e-mailovú adresu invencia@invencia.sk, do predmetu uveďte:“Mladyinovativnypodnikatel-Vase Meno“.

Po uplynutí termínu na prihlásenie zasadne komisia na posudzovanie nominácií. Komisia vyberie piatich najlepších mladých podnikateľov, z ktorých na podujatí vyberie troch najlepších, ktorí budú finalisti Slovenska a budú nominovaní na CreativeYoungEntrepreneurAward. Všetci finalisti budú pozvaní na slávnostne vyhodnotenie v júni 2012.

Časový harmonogram národného kola Mladý inovatívny podnikateľ 2012
• do 01. 06. 2012 – možnosť prihlásenia do súťaže
• 1.6.2012 – 10. 06. 2012 – posúdenie nominácii expertami a zároveň výber 5 finalistov, hearing, resp. diskusia s 5 finalistami
• tretí júnový týždeň 2012 – slávnostné vyhodnotenie projektu za účasti médií v Bratislave

Ceny pre víťazov
Traja najlepší mladí inovatívni podnikatelia získajú nomináciu za SR na celosvetovú súťaž „Creative Young Entrepreneur Award“. Víťaz získa atraktívny zájazd do zahraničia, ďalší finalisti získajú zapožičanie auta BMW s plnou nádržou. Všetci piati finalisti získajú aj vecné ceny. Taktiež bude udelená „Cena prvej dámy SR – pani Silvie Gašparovičovej“