Svetová banka a EBRD skúmajú podnikateľské prostredie v SR

BRATISLAVA 24. januára (WEBNOVINY) – Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Svetová banka odštartovali v polovici mesiaca piate kolo prieskumu podnikateľského prostredia a výkonnosti podnikov na Slovensku.

„Ide o spoločnú iniciatívu EBRD a skupiny Svetovej banky, ktorá prebehne v 29 krajinách od strednej Európy po strednú Áziu. Cieľom prieskumu je získať spätnú väzbu od podnikov na stav súkromného sektora v každej krajine vyhodnotením obmedzení pre rast súkromného sektora a podnikateľského prostredia. V každej krajine sa prieskum zrealizuje prostredníctvom rozhovorov s firmami z oblastí výroby a služieb,“ informuje EBRD.

V aktuálnom piatom kole prieskumu je dotazník podľa EBRD porovnateľný s prieskumom podnikov realizovaným Svetovou bankou, ktorý zahŕňa krajiny na celom svete a ktorý využíva štandardizovaný dotazník prispôsobený reáliám každej krajiny.

„Preto bude po prvýkrát možné porovnanie tém zahrnutých v dotazníku, ako napr. prijímanie technológií a inovácií, hospodárska súťaž, kvalifikácia pracovnej sily, neformálnosť, prístup k finančným službám, infraštruktúra a vplyv vládnych predpisov, nielen v rámci krajín strednej a východnej Európy a strednej Ázie ale aj s krajinami v iných častiach sveta,“ dodáva banka.

Okrem zhromažďovania údajov s cieľom vykonať každoročné meranie podnikateľského prostredia v rôznych krajinách, bude prieskum zahŕňať aj opätovné dopytovanie spoločností, s ktorými už boli urobené rozhovory, aby sa zhromaždil súbor komplexných údajov za niekoľko rokov. Tento súbor údajov zozbieraných za niekoľko rokov umožní výskumníkom sledovať zmeny v podnikateľskom prostredí, merať účinky daných zmien na výkonnosť firiem v čase a vyhodnocovať účinky reforiem na podnikateľské prostredie.

Miestne súkromné spoločnosti pre výskum trhu, s ktorými bola uzatvorená zmluva o zhromažďovaní údajov, začali podľa EBRD viesť rozhovory s náhodne vybranými firmami v týždni od 14. januára 2013 a budú pokračovať až do mája. Predbežné výsledky prieskumu sa očakávajú v druhej polovici roka 2013. Tieto výsledky spolu s dodatočnými informáciami z iných výskumov budú predstavovať zdroj odporúčaní pre vládnu stratégiu na propagáciu investícií, produktivity a hospodárskeho rastu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...