Systém dopravných informácií môže stať 150 miliónov eur

4.7.2012

BRATISLAVA 4. júla (WEBNOVINY) – Celkové predpokladané náklady na realizáciu Národného systému dopravných informácií, ktorého súčasťou bude Národné dopravné informačné centrum (NDIC), dosiahnu podľa ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja maximálne 150 mil. eur.

Prostriedky Európskej únie by sa na financovaní programu mohli podieľať sumou okolo 120 mil. eur a štátny rozpočet 30 mil. eur cez Operačný program Doprava v nasledujúcom programovom období 2014 až 2020.

Vyplýva to z informácií k návrhu zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave, ktorý v piatok na rokovaní vlády predkladá minister dopravy Ján Počiatek.

Národné dopravné informačné centrum má začať vznikať od roku 2014, pričom ročné náklady na jeho prevádzku by od roku 2015 mali tvoriť 200 tis. eur.

Preberie európske smernice

Rezort dopravy zatiaľ nevie jednoznačne povedať, kto bude centrum prevádzkovať.

Predpokladá však, že centrum by mohlo mať okolo sto zamestnancov na pozíciách operátorov, administrátorov a pracovníkov správy a údržby.

„V prípade, že ministerstvo poverí výkonom Národného dopravného informačného centra Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS), a.s., budú výdavky na osobné náklady nulové. Rovnako je možné v budúcnosti uvažovať nad možnosťou spoplatnenia poskytovania určitého rozsahu dopravných informácií fyzickým a právnickým osobám na zmluvnom princípe,“ predpokladá ministerstvo.

V takom prípade by výdavky na osobné náklady boli kryté príjmami z poskytovania spoplatnených dopravných informácií, bez ohľadu na prevádzkovateľa centra.

Zákon o inteligentných dopravných systémoch má vytvoriť podmienky a zaviesť potrebné mechanizmy na podporu rozvoja služieb a aplikácií inteligentných dopravných systémov pre cestnú dopravu a ich prepojenie s inými druhmi dopravy.

Cieľom je podpora efektívnejšej, ekologickejšej, bezpečnejšej a istejšej prepravy tovarov a cestujúcich. Komplexné riešenie je možné cez Národné dopravné informačné centrum, ktoré bude tvoriť vzájomne kooperujúce informačné, komunikačné a riadiace systémy.

Tie budú založené na inteligentných dopravných systémoch, systémoch telematických aplikácií a informačných systémoch v doprave.

Návrh zákona zároveň preberie európsku smernicu z júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy. Zákon by mal po schválení v parlamente nadobudnúť účinnosť 1. októbra tohto roka, s výnimkou niektorých častí, ktoré majú byť účinné 19. januára 2013.

Systém ušetrí čas

Investičné náklady na realizáciu konkrétnych projektov inteligentných dopravných systémov bude podľa rezortu hradiť prevádzkovateľ Národného dopravného informačného centra.

„Prevádzkové náklady na zabezpečenie zberu, spracovania a distribúcie údajov budú zabezpečované v rámci bežného výkonu služby príslušných inštitúcií, ktoré budú zapojené do Národného dopravného informačného centra. Prevádzkové náklady na telematické aplikácie vyplynú z konkrétnych projektov a budú zabezpečované z finančných zdrojov konkrétnych realizátorov týchto systémov vo väzbe na schválené limity rozpočtových kapitol na príslušný rok,“ dodalo ministerstvo dopravy.

Inteligentné dopravné systémy môžu podľa predpokladov cestným prepravcom ušetriť 10 % času, 8 % finančných prostriedkov a 2 až 3 % nákladov na logistiku nákladnej dopravy.

Produktivita práce by sa tak mala zvýšiť o 3 až 10 %. Preťaženie cestných komunikácií sa môže znížiť o 2,5 % a škody spôsobené pri dopravných nehodách asi o 7 %. Lepšia spolupráca a súčinnosť môže dodatočne znížiť celkové externé náklady o 1 %.