Systém podpory bývania by mal byť efektívnejší

BRATISLAVA 10. januára (WEBNOVINY) – Nový zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) by mal podľa jeho riaditeľky Dany Pištovej zlepšiť podmienky v oblasti bytovej politiky a zefektívniť existujúci systém podpory bývania.

„Ide najmä o vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a vytvorenie podmienok pre využitie prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ),“ uviedla pre agentúru SITA Pištová.

Riaditeľka fondu považuje za najdôležitejšie najmä poskytovanie zvýhodnenej podpory pre obstarávanie nájomného bývania, kde sa umožní vstup záujemcov zo súkromného sektora do výstavby sociálneho nájomného bývania v spolupráci so samosprávami.

Fond sa zameria aj na bezbariérové riešenie

„Pri obnove bytového fondu zvýhodnenými úrokovými sadzbami podporíme najmä komplexnú obnovu bytových domov, aby sa okrem zatepľovania obnovovali aj potrebné technické zariadenia v domoch – rozvody vody, plynu, elektriny, ako aj výťahy,“ dodala Pištová.

Dôležité však podľa nej bude aj použitie prostriedkov Európskej únie vo forme výhodných úverov na zatepľovanie bytových domov.

Fond bude venovať pozornosť aj bezbariérovému riešeniu bytových domov. V nich sa budú zriaďovať napríklad nové výťahy alebo iné technické zariadenia, ktoré odstránia bariéry bezproblémového pohybu. Podporovať bude aj odstraňovanie systémových porúch bytových domov.

Zvýhodnené úvery

Rozvoju rodinnej politiky má poslúžiť poskytovanie zvýhodnených úverov na výstavbu a kúpu bytov do vlastníctva pre mladých manželov vo veku do 35 rokov alebo pre domácnosti, ktorých členom je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, resp. pre odchovancov detských domovov.

Zníži sa výška splácania dlhu za úver po narodení dieťaťa vo výške 2 tis. eur.

Vláda v stredu schválila návrh zákona o ŠFRB, ako aj návrh novely zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Mladí ľudia tak budú môcť získať zvýhodnený úver na prvé bývanie.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...