T-Systems privedie seniorov do sveta IT

1.10.2013

BRATISLAVA 1. septembra (WBN/PR) – T-Systems Slovakia organizuje širokú škálu vzdelávacích aktivít, ako napríklad večernú a letnú univerzitu, projekt duálneho odborného vzdelávania alebo IT krúžky na základných školách. Väčšina týchto projektov je primárne zameraná na študentov a mladých ľudí, no T-Systems nezabúda ani na staršie generácie. Od osemnásteho septembra spoločnosť spustila pilotný projekt IT Senior, ktorého cieľom je naučiť seniorov využívať informačné a komunikačné technológie.

Medzi mnohými mladými ľuďmi, ale aj medzi samotnými seniormi pretrváva názor, že informačné technológie a starší ľudia k sebe akosi nepatria. Ambíciou projektu IT Senior je prispieť k zmene tejto absurdnej predstavy. Práve možnosť zariadiť veci z pohodlia domova a komunikovať so svojimi blízkymi lacnejšie ako prostredníctvom telefónu môže byť pre seniorov často užitočnejšia ako pre mladých.

T-Systems Slovakia realizuje projekt IT Senior v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach, kde vyučovanie prebieha. Spoločnosť tu na vlastné náklady zrekonštruovala IT laboratórium a vybavila ho modernými počítačmi, smart tabuľou a ďalšou potrebnou technikou. Učiteľmi sú zamestnanci T-Systems Slovakia a študenti SPŠ elektrotechnickej v Košiciach, ktorí vyučujú dobrovoľne vo svojom voľnom čase. Na prvú hodinu prišlo spoznávať svet IT až 16 seniorov. Vyučujúci ich rozdelili do skupín, na pokročilých a začiatočníkov. Starší občania však väčšinou nemajú vôbec žiadnu skúsenosť s počítačmi, preto im bude venovaný individuálny prístup. Dvoch seniorov zasvätí do tajomstiev počítačov jeden IT „expert“.

Učebný plán je zostavený tak, aby si účastníci osvojili programy a funkcie, ktoré im zjednodušia život. Okrem základnej práce s internetom a vyhľadávaním na ňom sa seniori naučia používať e-mail, Facebook a Skype, čo im rozšíri a zlacní možnosti komunikácie s rodinou a blízkymi. Únavné cesty do banky už nebudú musieť absolvovať, pretože si osvoja aj Internet banking a písanie listov im určite uľahčí textový editor Word. Ďalej sa účastníci kurzu naučia čítať noviny a sledovať správy online, prezerať TV archívy, YouTube a ďalšie užitočné veci. V prípade záujmu o kurzy bude spoločnosť T-Systems Slovakia iste pokračovať v ich organizovaní. Veď úžasné možnosti informačných technológií sú tu pre všetkých.

www.t-systems.sk