T-Systems sa zapája do ďalšieho vzdelávacieho projektu

BRATISLAVA 26. augusta (WBN/PR) – Projekt prináša nové možnosti vzdelávania, konkrétne trojročné vyššie odborné vzdelávanie v oblasti IKT postavené na duálnom modeli. Pilotný program sa začína v septembri.

Duálne odborné vzdelávanie je forma štúdia založená na úzkom partnerstve medzi vzdelávacou a podnikovou sférou pri výchove absolventov. Počas duálneho štúdia dochádza k prepojeniu teoretického vyučovania a získavania znalostí v prostredí školy s praktickým rozvojom tvrdých aj mäkkých zručností v rámci rozsiahlej praxe v podniku.

T-Systems Slovakia oficiálne predstavil svoj program duálneho odborného vzdelávania určený absolventom stredných škôl 22. 4. 2013 na tlačovej konferencii za účasti médií a workshope s témou Nové možnosti pre maturantov v Košiciach.

Počnúc septembrom 2013 prvých 30 študentov nastupuje na 3-ročného pomaturitné štúdium v odbore 2695Q Počítačové systémy.

Počas štúdia študenti absolvujú teoretickú výučbu (33 %), ktorú zabezpečí Stredná odborná škola elektrotechnická v Košiciach, a praktickú výučbu (67 %), ktorá bude prebiehať v rámci spoločnosti T-Systems Slovakia. Spoločný študijný program 3-ročného pomaturitného štúdia v odbore 2695Q Počítačové systémy prinesie absolventom množstvo benefitov.

Po ukončení štúdia bude absolvent pripravený na prácu v oblasti špecializovanej správy serverov, sietí, diskových polí, databáz a iných informačných a komunikačných technológií. Bude mať dostatočnú bázu technických znalostí i komunikačných zručností na samostatnú prácu i priamy kontakt so zákazníkom a vďaka odbornej praxi počas štúdia nadobudne aj reálne pracovné skúsenosti v IT spoločnosti. V neposlednom rade absolvent bude mať možnosť získať medzinárodný priemyselný certifikát od zahraničných obchodných komôr, ktorý zvýši jeho konkurencieschopnosť na trhu práce.

Študijný program pozostáva z troch vzájomne sa doplňujúcich skupín predmetov: odborné IKT predmety zamerané na hĺbkový rozvoj zručností (55 %), špecializované predmety mimo IKT zamerané na získanie všeobecného odborného rozhľadu (25 %) a predmety orientované na jazykové a sociálne zručnosti (20 %). Detailné informácie o štúdiu záujemcovia môžu získať na stránke www.t-systems.sk.

Cieľom duálneho vzdelávania je prinášať spoločnosti T-Systems Slovakia a miestnemu trhu práce každoročne 30 až 60 certifikovaných odborníkov v oblasti IKT, ktorí môžu okamžite nastúpiť do zamestnania v spoločnosti T-Systems Slovakia. Študijný program 2695Q Počítačové systémy bol schválený Ministerstvom školstva, vedy a kultúry SR a Košický samosprávny kraj ho zaradil do svojej vzdelávacej siete. Duálny vzdelávací programy spoločnosti T-Systems Slovakia je skvelou príležitosťou nielen pre absolventov stredných škôl, ale aj pre samotných pracovníkov spoločnosti, ktorí chcú získať skúsenosti v mentoringu či koučingu a pracovať na svojich komunikačných a líderských zručnostiach.

www.t-systems.sk

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...