Tabakové spoločnosti bojujú proti nelegálnemu obchodu

BRATISLAVA 22. mája (WBN/PR) – Štyri najväčšie svetové tabakové spoločnosti dnes ohlásili prelomovú spoluprácu v oblasti boja proti nelegálnemu obchodovaniu so spotrebným tovarom podliehajúcim spotrebnej dani.

Spoločnosti British American Tobacco, Imperial Tobacco Group, Japan Tobacco International a Philip Morris International spustili aktivity združenia zameraného na digitálne kódovanie a sledovanie Digital Coding &Tracking Association (DCTA). Združenie bude presadzovať medzinárodné normy a digitálne technológie, ktoré budú vládam pomáhať v boji proti pašeráctvu, falšovaniu a daňovým únikom.

DCTA čerpá zo spoločných odborných skúseností priemyslu a využíva ich pri zabezpečovaní ochrany medzinárodných dodávateľských reťazcov a vývoji prepracovaných technológií na rozpoznávanie falošných výrobkov od originálu.

Odstraňovanie nelegálneho obchodu s cigaretami a alkoholom si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu a inteligentnejšie nástroje, ktoré pomôžu colníkom, pohraničným pracovníkom a daňovým úradníkom zasiahnuť proti zločincom, ktorí ho vykonávajú. DCTA na tento účel ponúka overené, bezpečné a nákladovo účinné riešenie založené na technológii Codentify®.

Technológia Codentify® nás posúva do digitálneho veku a prostredníctvom mobilného telefónu ponúka rýchly a jednoduchý prístup ku všetkým informáciám, ktoré vlády potrebujú na ochranu daňových príjmov, overovanie zákonnosti zásielok a dodržiavanie medzinárodných regulačných požiadaviek vrátane protokolu Svetovej zdravotníckej organizácie o odstránení nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami.

Hovorca DCTA Pat Heneghan uviedol: „Zákonné dodávateľské reťazce sú v súčasnosti celosvetové, zložité a zahŕňajú množstvo strán. Keď sa k tomu pridá rafinovanosť zločincov a teroristov, ktorí rozvíjajú nelegálny obchod s tovarom, znamená to, že vlády musia používať najnovšie technologické výdobytky na zabezpečenie ochrany dodávateľských reťazcov, pokiaľ chcú dosiahnuť skutočný pokrok pri riešení tohto nebezpečného a čoraz závažnejšieho problému. Štyria najväčší svetoví výrobcovia tabakových výrobkov sa spojili a vytvorili združenie Digital Coding & Tracking Association s cieľom ponúknuť vládam dvadsiateho prvého storočia riešenie medzinárodného problému, ktorý predstavuje nezákonný obchod.“

Hovorca Heneghan na záver zhrnul: „Vlády hľadajú prostriedky na ochranu daňových príjmov v tejto dobe poznačenej úspornými opatreniami a na rázne zakročenie proti zločincom, ktorí profitujú z čierneho trhu, a my sme si istí, že DCTA vie zabezpečiť technológie a odborné znalosti potrebné na dosiahnutie skutočného vplyvu.“

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...