Tajomstvo úspechu start-up firiem je odhalené

31.8.2012

BRATISLAVA 31. augusta (WBN/PR) – Ako vo vyspelých, tak v rozvíjajúcich sa ekonomikách majú tzv. start-up firmy silný potenciál stať sa aj napriek recesii motorom ekonomického rastu. V krajinách BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika) mali totiž vysoko rastové malé a stredné podniky priemerný obrat 4,13 miliónov dolárov za posledný rok a od svojho vzniku mediánové tempo rastu 453 percent. Oproti tomu rástli európske spoločnosti tempom 100 % až 150 %; v Nemecku predstavoval ich priemerný obrat 2,99 miliónov dolárov, zatiaľ čo vo Francúzsku 1,6 miliónov dolárov.

Vyplynulo to z globálneho prieskumu spoločnosti Delta Economics zadaného Asociáciou profesijných účtovníkov ACCA. Výskum svedčí o pozoruhodnom podnikateľskom optimizme, zároveň však skúma i prekážky a ťažkosti, na ktoré malé a stredné firmy narážajú, a varuje vlády, inštitúcie, banky a konzultantov, aby venovali veľkú pozornosť ich potrebám v súčasnosti i v dlhodobom horizonte.

Kateřina Benešová, riaditeľka ACCA pre Česko, Slovensko a Maďarsko, k tomu uvádza: „Európski podnikatelia sa musia vysporiadať s nemalými problémami a hľadajú príležitosti k rastu. To možno vidieť na príklade Nemecka, ktoré patrí k najväčším európskym zamestnávateľom – typický nemecký rastový podnik zamestnáva 13 ľudí, oproti siedmym zamestnancom vo Francúzku a Británii či piatim v Taliansku. Je tiež jasné, že európski podnikatelia, tak ako ich kolegovia v krajinách BRICS, sú odhodlaní a dosť húževnatí, aby vybudovali svoj podnik snov – a podporu a financie pritom získavajú všade, kde sa dá“.

Správa okrem iného vyzdvihuje:

• Medzinárodný rozmer: Miera medzinárodnosti start-up firiem bola najvyššia v Európe, kde tri pätiny skúmaných menších firiem mali medzinárodný rozmer vrátane marketingu či zámorského predaja, hľadania dodávateľov, financovania a partnerstva. Skoro polovica firiem v krajinách BRICS uvádza nejaké medzinárodné aktivity, zatiaľ čo v USA bol trend opačný: tri pätiny firiem pôsobili iba na tuzemskom trhu. Z prieskumu ACCA vyplýva, že medzinárodne orientované podniky rastú rýchlejšie ako čisto lokálne firmy.

• Motivácia: Vo všetkých krajinách, ktoré sa zúčastnili prieskumu, je najdôležitejším či druhým najdôležitejším faktorom pri zakladaní start-up firmy honba za snom – uviedla ho polovica respondentov. Iba v Rusku predstavoval 41 %, ale aj tu bol tretím najväčším motivačným faktorom. „Využiť príležitosti na trhu“ bolo dôležité (vyše 75 %) v USA, Číne, Brazílii a v Nemecku a „zarobiť veľa peňazí“ bolo silnou motiváciou v USA, Číne a v Brazílii (vyše 70%), ale menej už v Nemecku (51 %). Zatiaľ čo väčšina respondentov pokladala výšku zárobku za dôležitú, Talianov (3 %) a Španielov (18%) podľa všetkého príliš nemotivovala.

• Očakávanie rastu: Menšie firmy sú v očakávaní obratu skromné, pričom Brazílčania sú najoptimistickejší – tí očakávajú zdvojnásobenie obratu behom troch rokov, zatiaľ čo Číňania počítajú s 75 % rastom a Juhoafričania so zhruba dvojtretinovým. V západných krajinách vynikajú Británia a USA; prvá očakáva rast 60 % a druhá krajina 57 %. Obyvatelia eurozóny majú ohľadom rastu nižšie očakávanie (40 % či menej), pričom v Nemecku predstavuje len 25%.

• Prístup k peniazom: Podnikatelia oslovení v prieskume získali 60 až 80 % svojho základného kapitálu z vlastných zdrojov, teda väčšinou z vlastných úspor alebo z osobných pôžičiek, pričom vzorka z eurozóny vykazovala obzvlášť vysoké investície z úspor (Francúzsko 89 %, Belgicko 97 % a Nemecko 90 %). Firmy si požičiavali od bánk v rôznej miere – od 21% v Španielsku, po 60 % v Holandsku; od 47 % v Belgicku po 52 % vo Francúzsku. Je potrebné, aby banky podporili tieto firmy predovšetkým v ich počiatočnej fáze – z prieskumu totiž vyplýva, že kľúčovým faktorom rastu obratu je celkový objem prvotnej investície pri naštartovaní firmy.

• Vyhľadávanie rád: Európski a americkí podnikatelia vyhľadávali pri zrode firmy profesionálne rady oveľa viac než porovnateľní podnikatelia v krajinách BRICS. V Belgicku sa išlo poradiť k profesionálom 81 % respondentov a v Nemecku 76 %, zatiaľ čo vo vzorke BRICS tak spravilo iba 43 % Juhoafričanov a Číňanov. Ako sa firma rozrastá, majitelia vyhľadávajú profesionálne poradenstvo, ktoré je pokladané za pozitívny vplyv vo všetkých krajinách a je napodiv viac cenené v krajinách BRICS než na Západe.

Ďalšie zaujímavé body zo správy:

• Firmy ako zamestnávatelia: podniky v krajinách BRICS väčšinou zamestnávajú viac ľudí, než európski či americkí zamestnávatelia, pričom tí čínski zamestnávajú v súčasnosti v priemere 32 ľudí a odhaduje sa, že za tri roky toto číslo narastie na 84 ľudí. Nemecko je v Európe najväčší zamestnávateľ, jeho start-up firmy dnes v priemere zamestnávajú 13 ľudí, pričom sa očakáva, že tento počet narastie behom troch rokov na 21 zamestnancov.

• Pohlavie podnikateľov: Podiel podnikateliek vo Španielsku je prekvapivo nízky, iba 9 % z celkového počtu podnikateľov, zatiaľ čo v globálnom meradle vedie Čína s 26 % podnikateliek. Z respondentov oslovených v Británii je 17 % žien, vo Francúzsku, Taliansku a v Nemecku ich bolo 15 % a vedie Belgicko s 21 %.

• Prekážky v podnikaní: Všetci respondenti vidia makroekonomickú klímu ako veľkú prekážku a pre väčšinu predstavoval problém i zachovanie ziskovosti a cash flow. Zdanenie pokladalo za negatívny faktor od 39 % do 74 % respondentov v krajinách EU, pričom v Británii a v USA ich bolo nad 50 %. Respondenti v Brazílii (61 %), Rusku (68 %) a v Juhoafrickej republike (41 %) to tiež považovali za veľký problém, zatiaľ čo čínski podnikatelia sa k daniam v zásade postavili neutrálne.