Tatra banka zaznamenala minulý rok najvyšší obrat v histórii

14.2.2012

Tatra banka
Tatra banka je zakladajúci člen Asociácie faktoringových spoločností a aktívny člen medzinárodného faktoringového združenia International Factors Group. Poskytuje širokú škálu produktov financovania pohľadávok vrátane reverzného faktoringu. Tatra banka bola do Obchodného registra SR zapísaná 1. novembra 1990. V súčasnosti patrí do rakúskej skupiny Raiffeisen.BRATISLAVA 14. februára (WEBNOVINY) – Faktoring Tatra banky prefinancoval v minulom roku pohľadávky v objeme 374 mil. eur.

V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 71 %. „Je to zároveň najvyšší obrat v histórii Tatra banky,“ informovala spoločnosť. Zároveň doplnila, že celkový trh faktoringu vzrástol o 23 %.

Ako ďalej firma uviedla, jej trhový podiel stúpol z 24,4 % na konci roka 2010 na 34 % v roku 2011. „Faktoring Tatra banky sa tak stal najväčšou faktoringovou spoločnosťou na slovenskom trhu,“ uviedla firma.

Podľa jej vyjadrení mal druhý najväčší trhový podiel z členov Asociácie faktoringových spoločností VÚB Factoring, a to 25 %. Nasledoval Factoring Slovenskej sporiteľne s podielom 14 %, Transfactor Slovakia s podielom 12 %, ČSOB Factoring mal podiel 10 %.

Domáci faktoring stúpol

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazne stúpol podľa Tatra banky podiel domáceho faktoringu, ktorý tvoril 78 % celkového faktoringového obratu a podieľal sa najvyššou mierou na náraste obratu. Podiel bezregresného faktoringu, teda faktoringu bez spätného postihu na klienta, tvoril 11 % z celkového obratu.

Z pohľadu štruktúry portfólia klientov sa na obrate najviac podieľali stredne veľké spoločnosti (62 %), nasledované malými spoločnosťami (21 %) a veľkými spoločnosťami (17 %).

Do budúcnosti je možné podľa riaditeľa faktoringu Tatra banky Ľubora Procházku predpokladať ďalší nárast aktívnych klientov, keďže sa faktoring silnejšie vrýva do povedomia podnikateľov ako štandardná forma prevádzkového financovania. „Pre klienta je tu dôležitá najmä možnosť ošetrenia rizika voči nevôli, resp. neschopnosti odberateľa zaplatiť za odobratý tovar alebo službu,“ skonštatoval Procházka.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.