Tatra banka zvýšila v minulom roku svoj zisk o 60 percent

30.3.2012

BRATISLAVA 30. marca (WEBNOVINY) – Tatra banka zvýšila vlaňajší zisk medziročne takmer o 60 % na vyše 146 mil. eur. Z toho podľa návrhu by 58,4 % malo ísť na výplatu dividend, teda 85,2 mil. eur.

Konsolidovaný zisk sa zvýšil o 47,7 % na 139,1 mil. eur. Pod tento výsledok sa podpísal najmä zhruba 66-percentný pokles potreby tvorby opravných položiek na úvery.

„To je výsledkom obozretnej rizikovej politiky banky, ale aj efektívneho riadenia nákladov, ktoré rástli tempom hlboko pod úrovňou inflácie,“ uviedla Tatra banka.

Podiel nesplácaných úverov klesol

Prevádzkové výnosy tak rástli rýchlejšie ako prevádzkové náklady. Pod mierny nárast nákladov sa podpísali najmä personálne náklady, ako aj náklady na reklamu.

Čisté úrokové výnosy po zohľadnení opravných položiek vzrástli vlani medziročne o 26,2 % na 286,5 mil. eur. Na náraste čistého úrokového príjmu sa podľa vyjadrení spoločnosti odrazil rast bilančnej sumy, v rámci ktorej sa zvýšil najmä objem úverového portfólia.

Čistý výnos z poplatkov a provízií sa v banke zvýšil o 1,5 % na 94,4 mil. eur a v rámci celej skupiny Tatra banky to bol rast o 1,4 % na 103,7 mil. eur. Dôvodom bol nárast objemu bankových záruk, predajov investičného zlata a objemu transakcií na platobných termináloch.

Bilančná suma banky bola ku koncu minulého roka na úrovni 9,137 mld. eur a medziročne vzrástla o 4,6 %. Bilančná suma finančnej skupiny banky vzrástla o 4,55 % na 9,161 mld. eur. Objem úverového portfólia zaznamenal nárast o 10,2 % na takmer 6,4 mld. eur. V rámci úverov zaznamenalo nárast predovšetkým projektové financovanie, v retailových úveroch sa podľa Tatra banky darilo najmä úverom na bývanie, ako aj bezúčelovým spotrebným úverom a americkým hypotékam.

Podiel zlyhaných úverov na celkovom úverovom portfóliu mal počas roka klesajúci trend a na konci decembra sa dostal na úroveň 5 %.

Ľudia viac sporili

Vklady klientov vzrástli o necelé dve percentá na viac ako 6,9 mld. eur. V rámci klientskych vkladov narástli najmä termínované vklady, pričom časť sa do terminovaných vkladov presunula z bežných účtov pre možnosť atraktívnejšieho zhodnotenia. V súvislosti so záujmom o terminované vklady sa zvýšil podiel vkladov fyzických osôb na celkových vkladoch klientov.

Vlastné imanie skupiny vzrástlo o 23,8 % a koncom roka 2011 bolo na úrovni takmer 1,1 mld. eur. Na posilnenie vlastných zdrojov Tatra banky sa vlani zvýšilo základné imanie prostredníctvom emisie kmeňových akcií v sume 130 mil. eur, najmä väčšinovým akcionárom, ktorým je skupina Raiffeisen Bank International AG. Následkom toho splatené základné imanie skupiny vzrástlo o 63,7 % na úroveň 354 mil. eur.

Kapitál pochádzajúci z nerozdeleného zisku minulých rokov a z konsolidovaného zisku bežného roka dosiahol úroveň 697,5 mil. eur pri medziročnom náraste o 10,2 %. Ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov na konsolidovanej báze bol ku koncu decembra na úrovni 13,2 %. Primeranosť základných vlastných zdrojov (Tier 1) dosiahla výšku 13,1 %.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.