Home

Nachádzate sa tu

Poistenie taxislužby

Profesia taxikára alebo prevádzkovanie taxikárskej firmy je spojené s rizikami, ktoré je možné efektívne poistiť. Niektoré poistné produkty sú povinné, niektoré dobrovoľné.


Ste taxikár - živnostník alebo zamestnanec alebo máte veľkú taxislužbu s dispečingom? Poraďte sa s nami

na infolinke 0948 117 707 
alebo nám napíšte e-mail na adresu online@poistenie.sk.


Obsah stránky:

Poistenie zodpovednosti za škodu taxislužby
Povinné zmluvné poistenie vozidiel taxislužby
Havarijné poistenie motorových vozidiel taxislužby
Úrazové poistenie prepravovaných osôb (sedadiel) vo vozidle taxislužby
Poistenie zodpovednosti zamestnanca taxislužby

Poistenie zodpovednosti za škodu taxislužby

 • V okamihu telefonickej objednávky taxíku uzatvára zákazník s taxislužbou spotrebiteľskú zmluvu, pritom taxislužba zodpovedá za škodu voči tretej osobe aj voči prepravovaným osobám
 • Môže dôjsť ku škode na veciach, škode na zdraví, škode na ušlom zisku a následnej škode ;
 • Poistenie je povinné zo zákona a je podmienkou ; 
 • Poistenie kryje škody spôsobené pri poskytovaní služieb taxislužby;
 • Poistenie straty, poškodenia alebo zničenia batožiny;
 • Retroaktívny dátum poistného krytia k začiatku poistenia;
 • Poistené sú škody, ktoré spôsobia vodiči - zamestnanci alebo živnostníci, operátori dispečingu a podobne;
 • Vyplňte dotazník za 5 minút a získate najlepšiu ponuku na trhu!
 • Pripravíme vám poistnú zmluvu do 48 hodín.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla taxislužby

 • PZP zodpovednosti motorového vozidla je povinné zo zákona;
 • Krytie škôd na zdraví alebo usmrtením najmenej na 5 000 000 €, vrátane vdovských, sirotských a invalidných dôchodkov; 
 • Krytie vecnej škody (na majetku) najmenej na 1 000 000 €;
 • Poistenie zahŕňa aj krytie následných škôd, ušlého zisku a právnych nákladov;
 • Asistenčné služby;
 • Váčšina poisťovní udeľuje taxislužbe prirážka, my vám poradíme najlepšie riešenie na trhu.
 • Za 2 minúty zistíte cenu, do 10 minút uzavriete PZP online tu.

Havarijné poistenie motorových vozidiel taxislužby

 • Havarijné poistenie auta alebo flotily vozidiel;
 • Poisťovne udeľujú taxislužbe prirážky, poradíme vám najlepšie podmienky na trhu;
 • Havária, živelná udalosť, krádež a vandalizmus v celej Európe;
 • O havarijnom poistení auta čítajte viac tu.

Úrazové poistenie osôb (sedadiel) v taxíku

 • Úrazové poistenie vodiča a cestujúcich v taxíku;
 • Poistenie pre prípad smrti a trvalých následkov úrazu s limitom až 70 000 € na 1 sedadlo;
 • Bonus za použitie bezpečnostných pásov 1 500 €;
 • Poistenie popálenín a zlomenín až na 3 500 €;
 • Hospitalizácia následkom úrazu v aute až 35 € denne;
 • Uzavrite poistenie online za 5 minút a zaplaťte kartou!

Poistenie zodpovednosti zamestnanca taxislužby

 • Ste zamestnaný ako vodič taxislužby?
 • Podľa Zákonníka práce ručíte za škodu do výšky 4 hrubých mesačných platov.
 • Poistenie zodpovednosti zamestnanca si môžete uzavrieť online za 2 minúty.
 • Pripoistenie škody na motorovom vozidle zamestnávateľa.