Tender na stavbu cesty stopli tri týždne po jeho začiatku

BRATISLAVA 21. júla (WEBNOVINY) – Slovenská správa ciest zrušila verejnú súťaž na prvú etapu výstavby obchvatu Brezna na ceste I/66 tri týždne po jej začiatku.

Zdôvodnila to vo Vestníku verejného obstarávania tým, že sa zmenili okolnosti, za akých tender vyhlásila. Bližšie dôvody zrušenia súťaže na otázku agentúry SITA cestári neuviedli, podobne ani to, či a kedy plánujú vyhlásiť novú.

Predpokladaná cena stavby prvej časti obchvatu centra Horehronia v dĺžke 2,5 kilometra bola 27,121 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Stavebné práce, vrátane úprav a preložiek komunikácií, boli plánované na 638 dní od zadania zákazky, teda jeden rok a deväť mesiacov. Cestári plánovali stavbu financovať s využitím peňazí z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Doprava. Ponuky sa mali otvárať 20. augusta.

Slovenská správa ciest zároveň začala obstarávanie na zabezpečenie technických záchytných opatrení proti padaniu skál na cestu I/59 Donovaly – Motyčky z priľahlého svahu. Ide o dva úseky cesty v smere na Donovaly v dĺžke sedemsto a dvesto metrov. Predpokladaná cena prác plánovaných na tri mesiace je vyše 786 tis. eur bez DPH, ponuky sa majú otvárať 19. augusta.

Slovenská správa ciest so sídlom v Bratislave je samostatná rozpočtová organizácia zriadená ministerstvom dopravy k 1. januáru 1996. Spravuje takmer 3 500 kilometrov ciest 1. triedy, vrátane investičnej činnosti, ako aj pozemkov vo vlastníctve štátu. Pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I., II. a III. triedy vykonáva aj dopravné plánovanie, ústrednú technickú evidenciu, centrálnu databanku a technický rozvoj spolu so súvisiacou koncepčnou, koordinačnou a metodickou činnosťou.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...