Tepláreň Košice nakúpi čierne uhlie za jeden milión eur

3.4.2012

BRATISLAVA 3. apríla (WEBNOVINY) – Spoločnosť Tepláreň Košice, a.s. (TEKO) nakúpi v apríli a v máji čierne uhlie za vyše jeden milión eur.

Celkovo plánuje podnik nakúpiť 10 tisíc ton nového typu čierneho energetického uhlia. Nový typ uhlia je určený pre potreby zrekonštruovaného parného kotla, ktorý by sa mal testovať počas letnej sezóny a do prevádzky má byť uvedený koncom tohto roka.

Košická tepláreň kúpi uhlie na základe výsledkov elektronickej aukcie. Aukcia začínala na najnižšej ponúkanej cene z prvého kola súťaže 125 eur za tonu a skončila na cene 106,3 eur za tonu. Teplárni sa tak vďaka elektronickej aukcii podarilo ušetriť 187 tisíc eur.

“Elektronické aukcie sú súčasťou snahy manažmentu o úsporné hospodárenie, ktoré minimalizuje dopad rastúcich nákladov na cenu tepla. Už uplynulý rok sa nám vďaka aukciám podarilo oproti vstupným ponukám celkovo ušetriť viac ako 2,2 mil. eur,“ uviedol šéf košickej teplárne Miroslav Nosál.

Tepláreň Košice patrí medzi najväčších výrobcov a distribútorov tepla vo forme horúcej vody a pary v centralizovanom zásobovaní teplom na Slovensku. V súčasnosti v Košiciach prevádzkuje kogeneračný zdroj tepla o inštalovanom tepelnom výkone 618 megawattov a inštalovanom elektrickom výkone 121 megawattov. Okrem tepla spoločnosť vyrába aj elektrickú energiu a poskytuje podporné služby a regulačnú elektrinu pre potreby elektrizačnej sústavy.

Približne 72 % tepla odoberá mestská spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice, ktorá zásobuje väčšinu košických domácností. Z celkových ročných dodávok tepla tvoria približne 66 % domácnosti a 34 % ostatní odberatelia. Jediným vlastníkom košickej teplárne je štát prostredníctvom Fondu národného majetku SR.