Tieto čerpačky ponúkali nekvalitné palivo

21.2.2012

BRATISLAVA 21. februára (WEBNOVINY) – Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zverejnila na svojej webovej stránke Správu o kontrolách kvality palív za rok 2011.

Inšpektori postupne skontrolovali 141 čerpacích staniciach a distribučných skladoch, konkrétne 155 vzoriek benzínu, 123 vzoriek motorovej nafty a 24 vzoriek LPG. letné a zimné vzorky sa kontrolovali zvlášť.

Nedodržanie kvality pohonných látok zistili inšpektori v dvoch vzorkách benzínu a dvoch vzorkách nafty u štyroch predajcov. Celkovo išlo o nedodržanie piatich limitných hodnôt.

Tieto čerpacie stanice dostali pokutu

* Re-Da SK, s.r.o., Viničné, ČS Glejovka 1, Pezinok
– Druh pohonnej látky: motorová nafta.
– Nedodržané boli dva parametre.
– Vzorka mala hodnotu teploty pri predestilovaní 95 % obj. – 374,2 ºC.
– Obsah síry (40,6 mg/kg) prevyšoval stanovený limit 10 mg/kg.
– Bola uložená pokuta vo výške 800 eur.

* Eni Oil Slovensko, s.r.o., Bratislava, ČS AGIP Martin, Francúzskych partizánov
– Druh pohonnej látky: benzín super plus 98.
– Nedodržaný bol jeden parameter.
– BA SUPER PLUS 98, tlak pár nedodržal predpísanú hodnotu max. 60,0 kPa + 1,8 kPa (stanovená hodnota: 63,3 kPa)]
– Bola uložená pokuta 1000 eur

* OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava, ČS OMV Púchov, Vsetínska cesta

– Druh pohonnej látky: benzín 95 natural.
– Nedodržaný bol jeden parameter.
– hodnota oktánového čísla nedodržala predpísanú hodnotu najmenej 95 ± 0,4 (stanovená hodnota: 93,7).
– Pokuta bude uložená v roku 2012.

* DAMMI, s.r.o., Prešov, ČS Prešov, ul. Ľubochnianska

– Druh pohonnej látky: motorová nafta
– Vyššia teplota pri predestilovaní 98 % ( zistená hodnota bola 397,1 °C, pričom požadovaná hodnota je 360 °C).
– Nedodržaný bol jeden parameter.
– Bola uložená pokuta 400 eur.

Predajcom pohonných látok bolo v roku 2011 uložených päť pokút v celkovej výške 4 700 eur. Ďalšia pokuta bude uložená v I. polroku 2012.

Niektorí prevádzkovatelia čerpacích staníc si odoberajú vzorky pre vlastnú potrebu avšak neakreditovaným spôsobom, preto tieto odbery Slovenská inšpekcia životného prostredia nepotvrdzuje. Rovnako niektorí prevádzkovatelia prekladajú pri kontrolách protokoly o kvalite palív, ktorú nie sú vyhotovené akreditovaným laboratóriom a nemôžu byť preto uznané. Ide najmä o protokoly palív dovezených z Českej republiky a palív dovozcu OMV Slovensko, s.r.o.

Slovenská inšpekcia životného prostredia kontroluje kvalitu pohonných látok z hľadiska ochrany životného prostredia, predovšetkým ovzdušia.

Pozrite si kompletnú Správu o kontrolách kvality palív za rok 2011 od slovenskej inšpekcia životného prostredia:

Správa o kontrolách kvality palív za rok 2011(function() { var scribd = document.createElement(„script“); scribd.type = „text/javascript“; scribd.async = true; scribd.src = „http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js“; var s = document.getElementsByTagName(„script“)[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();