Tohtoročný výpadok v rozpočte má plátať hlavne druhý pilier

5.9.2012

BRATISLAVA 5. septembra (WEBNOVINY) – Diery v tohtoročnom rozpočte sa budú okrem viazania výdavkov plátať aj ďalšími cestami.

Dodržať rozpočtovaný deficit na úrovni 4,6 % hrubého domáceho produktu majú pomôcť okrem iného aj dodatočné odvody bánk a regulovaných firiem, ktoré podľa pôvodných vyjadrení predstaviteľov vlády mali smerovať do rozvojového fondu na podporu hospodárskeho rastu.

Vôbec najväčší príspevok k zaplátaniu tohtoročnej diery rezort financií očakáva zo zníženia príspevkov do druhého piliera a jeho otvorenia.

Celková suma dodatočných opatrení pritom prevyšuje 600 mil. eur. Vyplýva to zo správy rezortu financií, ktorú v stredu schválil vládny kabinet. Materiál teraz poputuje do parlamentu, kam ho predloží predseda vlády a uvedie a odôvodní minister financií.

Dôvodom výpadku nižšie príjmy z daní

Podľa ministerstva financií bolo totiž potrebné na udržanie plánovaného schodku nájsť v rozpočte dodatočných 498,2 mil. eur, inak by sa deficit zvýšil na 5,3 % výkonu ekonomiky. Dôvodom rozpočtového výpadku sú predovšetkým slabšie príjmy z daní.

„Identifikované riziká rozpočtu, najmä nerozpočtovanie viacerých výdavkových položiek a nadhodnotenie niektorých príjmov dokazujú, že rozpočtovaný cieľ nie je možné naplniť v rámci parametrov schválených minulou vládou. Súčasná vláda však aj napriek nepriaznivému vývoju rozpočtu deklaruje záväzok dodržať rozpočtový cieľ na tento rok,“ uvádza sa v správe.

Najväčšiu sumu do rozpočtu z dodatočných opatrení si rezort financií sľubuje od zmien v druhom dôchodkovom pilieri. Zo zníženia príspevkovej sadzby do druhého piliera na 4 % očakáva v tomto roku prínos 143,4 mil. eur a z otvorenia druhého piliera ďalších 71,6 mil. eur, spolu teda 215 mil. eur. Skutočnosť však môže byť iná, najmä čo sa týka dopadu otvorenia druhého piliera, čo si uvedomuje aj ministerstvo financií.

Druhou najväčšou položkou viazanie výdavkov rozpočtu

„Z dôvodu neistoty odhadu času, počtu a štruktúry tých, ktorí sa rozhodnú prestúpiť z druhého do prvého piliera, môže dôjsť k zmene výšky tohto pozitívneho vplyvu,“ konštatuje sa v správe.

Druhou najväčšou položkou z dodatočných opatrení má byť 120-miliónové viazanie výdavkov jednotlivých rozpočtových kapitol. Ako konkrétne má toto šetrenie vyzerať, ministerstvo financií stále neprezradilo. O konkrétnej štruktúre viazaných výdavkov sa má rozhodnúť počas septembra. Rezort financií však tvrdí, že viazanie výdavkov sa má realizovať tak, aby sa čo najmenej narušila plynulosť plnenia ťažiskových úloh kapitol.

Treťou najväčšou položkou má byť zabezpečenie núdzových zásob ropy mimo sektora verejných financií, čo by malo priniesť úsporu 95 mil. eur. Presne toľko by totiž bolo potrebné na doplnenie núdzových zásob ropy podľa pravidiel Európskej únie z rozpočtu ešte v tomto roku. Riešenie je podľa ministerstva financií v postupe, podľa ktorého by sa pri výpočte potrebných zásob ropy zohľadnili i zásoby spoločnosti Transpetrol.

Zvýši sa poplatok pri regulácii automobilov

Ten podľa správy potvrdil, že pre potreby doplnenia núdzových zásob ropy Správy štátnych hmotných rezerv SR je možné pri zmene systému čerpania a skladovania ropy využiť technologickú náplň v objeme zhruba 40 tis. ton ropy zo zostávajúcich skladovacích nádrží Transpetrolu pre roky 2012 a 2013 pri zachovaní prijateľnej úrovne bezpečnosti prevádzky.

„Uplatnením uvedeného postupu sa eliminuje riziko potreby navýšiť v roku 2012 dodatočné zdroje na zabezpečenie minimálnych zásob ropy,“ konštatuje rezort financií.

Ďalších 75,9 mil. eur plánuje rezort financií do tohtoročného rozpočtu získať realokáciou zdrojov na riešenie nadkontrahácie v rámci Regionálneho operačného programu. Rozšírenie osobitného odvodu a zavedenie mimoriadneho odvodu bánk by zase malo do rozpočtu v tomto roku priniesť 62,4 mil. eur a zavedenie dočasného osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach 27 mil. eur. Poslednou položkou avizovaného dodatočného konsolidačného balíka má byť zvýšenie poplatku pri regulácii automobilov, čo by malo do štátnej kasy v tomto roku priniesť 6 mil. eur.