Tokaj na Slovensku zostáva, Maďari na súde neuspeli

8.11.2012

BRATISLAVA 8. novembra (WEBNOVINY) – Súdny dvor Európskej únie vo štvrtok zamietol žalobu Maďarska, ktorú podalo proti zápisu označenia „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ pre Slovensko v celoeurópskom elektronickom registri chránených označení vín E-Bacchus.

Informoval o tom vedúci tlačového a politického oddelenia zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrej Králik. Maďarsko v tomto spore poukazovalo na slovenskú právnu úpravu, v ktorej sa uvádzal iný výraz „Tokajská vinohradnícka oblasť“.

Z tohto dôvodu preto žiadalo o zrušenie spomínaného zápisu pre Slovensko. Súd však žalobu Maďarska zamietol ako neprípustnú s tým, že toto označenie požívalo ochranu v únii už pred zavedením elektronickej databázy, do ktorej sa údaje len preniesli.

Slovensko si totiž dalo zapísať do zoznamov akostných vín, ktoré predchádzali E-Bacchusu, chránené označenie pôvodu „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ už v rokoch 2006 a 2007.

Avšak 30. júla 2009, deň pred zavedením elektronickej databázy, bol zverejnený nový zoznam akostných vín, do ktorého Slovensko zapísalo už nie pôvodné ale iné označenie „Tokajská vinohradnícka oblasť“.

Tento názov bol následne prenesený aj do registra E-Bacchus. Štyri mesiace na to však Slovensko zaslalo komisii list, v ktorom ju žiadalo o zapísanie pôvodného označenia s tým, že „Tokajská vinohradnícka oblasť“ bola do elektronickej databázy uvedená omylom. Komisia Slovensku vyhovela, túto zmenu však napadlo Maďarsko, ktoré žiadalo o zrušenie zápisu „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ pre Slovensko.

Súd okrem odôvodnenia svojho rozsudku zároveň spresnil, že v deň zavedenia E-Bacchus 1. augusta 2009 bolo v slovenskej právnej úprave uvedené označenie „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ a nová právna úprava Slovenska s označením „Tokajská vinohradnícka oblasť“ nadobudla účinnosť až 1. septembra toho istého roka. Vinohradnícky región Tokaj sa nachádza ako na Slovensku tak i v Maďarsku.