Trendy v živnostenskom podnikaní

29.1.2014

Vyvíjajúca sa spoločnosť prináša neustále nové trendy. Súčasné podnikanie ovplyvňujú hlavne moderné technológie. Kľúčové sú dnes informácie a prirodzene ich hlavný šíriteľ – internet.

Na druhej strane, možno práve preto, vzniká zároveň potreba akejsi istoty v podobe zachovania tradičných životných postupov. Veľký dopyt je však najmä po službách pre špecifické skupiny zákazníkov.

Viac sa dočítate —-> v tomto článku.