Trh s elektrinou pojme nováčikov, k Slovensku sa pridá sused

BRATISLAVA 17. júla (WEBNOVINY) – Rumunsko a Poľsko sú bližšie k prepojeniu svojho denného trhu s elektrinou s trhmi Slovenska, Maďarska a Českej republiky.

Všetky zainteresované krajiny podpísali memorandum, ktoré má vyústiť pristúpením Rumunska a Poľska k integrovaným denným trhom s elektrinou Slovenska, Českej republiky a Maďarska.

Rumunsko a Poľsko sa tak zaradia do projektu spájania trhov s elektrinou, tzv. Market Coupling.

“Rumunsko a Poľsko sa rozhodli pripojiť k trilaterálnemu projektu za účelom získania výhod z integrácie a prispenia k rozvoju jednotného európskeho vnútorného trhu s elektrinou,“ informovala Slovenská elektrizačná prenosová sústava, ktorá je v celom projekte prevádzkovateľom centrálneho modulu, čiže zabezpečuje kľúčové úlohy.

Projekt Market Coupling je výhodný najmä pre účastníkov trhu s elektrinou. Prispieva k vyššej likvidite trhu s elektrinou. Obchodníkom s elektrinou by mala vďaka tomuto projektu odpadnúť potreba rezervovať si a nakupovať cezhraničné prenosové kapacity medzi krajinami.

Medzi Slovenskom a Českom funguje Market Coupling už od roku 2009, Maďarsko sa pripojilo v minulom roku. Organizátormi projektu sú prevádzkovatelia prenosových sústav a energetické regulačné úrady v jednotlivých krajinách.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...