Trh s mielkom čakajú nové pravidlá, budú prísnejšie

5.9.2012

BRATISLAVA 5. augusta (WEBNOVINY) – Ministri na stredajšom zasadnutí schválili nové znenie návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.

Ten predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR z dôvodu potreby vykonať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (EÚ), ktoré sa týka zmluvných vzťahov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov a taktiež nariadenie Európskej Komisie (EK) o oznámeniach týkajúcich sa organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií, zmluvných rokovaní a zmluvných vzťahov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.

„Návrh nariadenia upravuje podrobnosti o postupe pri podávaní žiadostí o uznávaní organizácií v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ich zmluvných rokovaniach o dodávke surového mlieka, ich informačnej a oznamovacej povinnosti a úlohách Pôdohospodárskej platobnej agentúry,“ uvádza predkladacia správa.

Nová legislatíva nebude mať podľa rezortu pôdohospodárstva pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, ktorý spočíva v rozšírení zmluvnej voľnosti pri rokovaniach o dodávkach surového mlieka.

Negatívny dopad sa prejaví v podobe zvýšenia regulácie, oznamovacej povinnosti a sankčného zaťaženia. Nariadenie vlády nadobudne účinnosť 3. októbra tohto roka.