Trojzmenná prevádzka je proti pacientovi, tvrdí LOZ

BRATISLAVA 4. marca (WEBNOVINY) – Lekárske odborové združenie (LOZ) naďalej trvá na tom, že trojzmenná prevádzka je proti pacientovi.

Odborári opätovne zopakovali svoje stanovisko po tom, čo novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá zavádza možnosť viaczmenných služieb, podpísal uplynulý piatok prezident SR.

Podľa združenia je takýto typ pracovného režimu vhodný pre výrobnú sféru, a nie pre zdravotníctvo, nakoľko povedie k zníženiu štandardu zdravotnej starostlivosti. LOZ sa pri svojich tvrdeniach opiera aj o analýzu Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorá považuje za otázne, či takýto spôsob organizácie práce je vhodný pre lekárov.

Výhodu na jednej strane vidí v menej problematickom zabezpečení chodu zdravotníckeho zariadenia. „Na strane druhej, ak by sa lekári striedali v pracovných zmenách, je otázne, keďže „gro“ poskytovania zdravotnej starostlivosti je počas dennej pracovnej zmeny a každý lekár má záujem pravidelne sledovať zdravotný stav svojich pacientov, či by sa takýmto riešením nezhoršila kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ konštatoval inštitút v správe ešte v roku 2011.

Lekárski odborári sa preto ministerstva zdravotníctva pýtajú, prečo pri zavádzaní zákonov nepočúva hlasy odborníkov. „Účelom zákona je iba zastrašovať lekárov, aby neodporovali pri presadzovaní záujmom finančných skupín v nemocniciach prostredníctvom nimi nastrčených politických figúrok,“ uviedol predseda LOZ Peter Visolajský. Ako pokračoval, veria, že sa nájdu politické strany, ktoré do budúcna zmenia zákon tak, aby bol v prospech pacienta.

„V neposlednom rade sa tým oslabí aj bezprecedentne silné postavenie riaditeľov nemocníc, ktoré je v príkrom rozpore s deklarovanou snahou ministerstva zdravotníctva po vyššej transparentnosti v slovenskom zdravotníctve,“ dodal Visolajský.

Nemocnice v súčasnosti fungujú v jednozmennej prevádzke, ktorá trvá počas pracovných dní od 7:00 do 15:00, následne je zdravotná starostlivosť o pacientov zabezpečená počas pohotovostných služieb, ktoré trvajú do siedmej hodiny ráno nasledujúceho dňa. Jeden lekár tak môže odslúžiť až 24 hodín v kuse.

Po novom by však mohla byť pracovná doba rozdelená na dve osemhodinové zmeny s následnou pohotovostnou službou alebo tri osemhodinové zmeny a v každej by sa striedali iní lekári. Rozhodnutie zaviesť viaczmenné služby pritom nemusí byť celoplošné, ale môže sa vzťahovať len na jednotlivé oddelenia. Zmena je súčasťou novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá nadobudne účinnosť od apríla tohto roka.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...