Trvalý euroval budú poslanci prerokovávať v skrátenom konaní

26.6.2012

BRATISLAVA 26. júna (WEBNOVINY) – Zákon o Európskom mechanizme pre stabilitu (ESM), teda o tzv. trvalom eurovale, prejde parlamentom v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom poslanci.

Dôvodom je podľa materiálu to, že na Eurogroup, teda rokovaní ministrov financií eurozóny, sa dohodla inaugurácia mechanizmu 9. júla tohto roka. Ratifikovaním mechanizmu vzniknú jeho členom okamžité záväzky, ktoré budú musieť splniť.

Pravidlá účasti Slovenska v trvalom eurovale rieši práve predmetný zákon. „Slovenská republika má záujem byť v prvej skupine krajín, ktorá prispeje k sfunkčneniu ESM a tým aj k stabilizácii v rámci celej Európskej únii,“ doplnil minister financií Peter Kažimír. Ratifikáciu samotnej zmluvy o trvalom eurovale poslanci odsúhlasili minulý týždeň.

Prvú splátku bude treba uhradiť do 15 dní

Najdôležitejší záväzok Slovenska sa podľa rezortu financií týka majetkovej účasti v mechanizme. Prvú splátku upísaného základného imania musí krajina uhradiť do pätnástich dní, odkedy nadobudne rámcová zmluva a návrh zákona v Slovenskej republike účinnosť.

„V prípade, že by sa v Slovenskej republike neprijala potrebná legislatíva v čo najkratšom časovom období, mohlo by to mať značné následky na medzinárodné záväzky, ktoré prijala Slovenská republika v rámci svojho členstva v eurozóne. Zároveň by oneskorené prijatie legislatívy mohlo znamenať značné hospodárske škody, a to nielen pre Slovenskú republiku ale aj pre ostatné členské štáty eurozóny,“ odôvodňuje návrh na skrátené legislatívne konanie rezort financií.

Zmyslom návrhu zákona o ESM je zabezpečiť realizáciu všetkých záväzkov Slovenska, ktoré prijalo podpisom rámcovej zmluvy vo vnútroštátnom právnom poriadku tak, aby všetky opatrenia a postupy v rámci mechanizmu boli v plnej miere v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Rámcová zmluva je prezidentskou zmluvou, na vykonanie ktorej je potrebný zákon. Týmto zákonom má byť práve predkladaný návrh zákona.

Návrh zákona upravuje postavenie Slovenskej republiky v rámci mechanizmu a spôsob nadobudnutia majetkovej účasti. Slovenská republika bude v mechanizme figurovať ako akcionár s povinnosťou splatiť svoje upísané imanie, pričom svoje zastúpenie bude mať v Rade guvernérov a v Správnej rade mechanizmu.

Do návrhu sa ešte môžu zapracovať zmeny

Výkon akcionárskych práv ako aj iných povinností vyplývajúcich z mechanizmu zabezpečí ministerstvo. Minister financií Peter Kažimír pritom pripustil, že v parlamentnom procese sa do návrhu ešte môžu zapracovať určité zmeny a to najmä v tom zmysle, aby sa určité kompetencie presunuli na Národnú radu SR.

Prvých takmer 132 mil. eur bude musieť Slovensko do základného imania nového eurovalu splatiť už 15 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o trvalom eurovale a zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu. Ďalších bezmála 132 mil. eur by sme potom do eurovalu mali splatiť ešte v tomto roku a následne by Slovenská republika mala uhradiť aj ďalšie tri splátky v rokoch 2013 a 2014 v celkovej výške takmer 396 mil. eur.

Na úhradu prvej splátky v sume 131,8 mil. eur sa majú pritom použiť štátne finančné aktíva bez ich posilnenia prostredníctvom zvýšenia zdrojov financovania štátneho dlhu. Toto upísanie kapitálu splatného na vyzvanie z pohľadu metodiky ESA 95 nebude mať vplyv na schodok alebo dlh verejných financií. Podľa metodiky ESA 95 bude uvedená suma zaznamenaná ako finančná operácia bez vplyvu na schodok rozpočtu verejnej správy a verejný dlh.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.