TÜV SÜD Slovakia predstavila novinky vo svojich činnostiach

14.6.2012

BRATISLAVA 14. júna (WBN/PR) – Certifikačná a inšpekčná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia pri príležitosti stretnutia predstaviteľov partnerských a spolupracujúcich organizácií predstavila rastúce portfólio svojich činností, ako aj najvýznamnejšie zmeny, ktoré sa v spoločnosti udiali za uplynulý rok.

Stretnutie, ktoré sa už stalo tradíciou, sa konalo 31. mája 2012 na Štrbskom Plese v hoteli Patria. Tohtoročné stretnutie ponúklo niekoľko obsažných prednášok z oblasti manažérskych systémov.

Jednou z aktuálnych tém je uplatňovanie stratégie znižovania energetickej náročnosti vybudovaním systému energetického manažmentu. Cieľom je efektívnejšie využívanie energie, zníženie nákladov, emisií skleníkových plynov a zároveň aj splnenie všetkých legislatívnych požiadaviek. Účastníci získali cenné informácie o právnych predpisoch a povinnostiach firiem pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o dokumentovaných postupoch a väzbách na manažérske systémy, systémoch manažérstva, informačnej bezpečnosti a mnohé ďalšie.

„Certifikácia systému manažérstva kvality – čo ďalej?“ bola téma zaujímavej prednášky, z ktorej obsahu vyplynulo, že žiadna firma nepodniká preto, aby prevádzkovala SMK, ale funkčný, efektívny a účinný systém manažérstva kvality musí slúžiť firme na plnenie jej podnikateľských plánov.

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia je v súčasnosti schopná poskytnúť svojim zákazníkom prostredníctvom divízií a pobočiek po celom Slovensku služby nielen v oblasti systémov manažérstva, ale aj v oblasti priemyslu, stavebníctva, nehnuteľností a obnoviteľných zdrojov energie. Rozsah odborných skúseností, podporených akreditáciami a osvedčeniami je zárukou kompetentnosti a komplexnosti služieb.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.