Únia bude tlačiť na efektivitu pri využívaní eurofondov

6.11.2012

BRATISLAVA 6. novembra (WEBNOVINY) – Výdavky na kohéznu politiku v Európskej únii (EÚ) musia byť vynakladané oveľa efektívnejšie ako v súčasnosti.

Zhodli sa na tom ministri členských štátov EÚ zodpovední za politiku súdržnosti, ktorí v utorok v cyperskej Nikózii rokovali o implementácii štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2014 až 2020.

Ministri sa zároveň prihovárajú za to, aby bola kohézna politika začlenená do procesu formovania koordinácie hospodárskych politík členov únie.

Ako agentúru SITA informoval hovorca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Martin Kóňa, na rokovaní sa zúčastnil aj komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn a šéfka výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj Danuta Hübner. Slovensko na rokovaní ministrov zastupoval štátny tajomník rezortu dopravy František Palko.

Rokovanie o kohéznej politike sa konalo krátko pred novembrovým stretnutím Európskej rady k novému rozpočtu EÚ. Ministri zdôraznili potrebu silného postavenia tejto politiky v budúcom rozpočte EÚ s cieľom, čo najrýchlejšie prekonávať regionálne rozdiely medzi členskými krajinami, ako aj medzi regiónmi v rámci krajiny.

„V čase hospodárskej a sociálnej krízy je nevyhnutné, aby naše úsilie na posilnenie ekonomického rozvoja bolo oveľa viac koordinované ako doteraz,“ zdôraznil Palko. Nové pravidlá, dohodnuté pre budúce operačné programy nám umožnia koncentrovať zdroje na najdôležitejšie priority a zároveň pripraviť na mieru ušité národné a regionálne stratégie.

Jedným z takýchto pravidiel bude možnosť presunu zdrojov medzi regiónmi v rámci krajiny. „To výrazne prispeje k plnému využitiu potenciálu regiónu Bratislavy ako katalyzátora pre rast ostatných regiónov na Slovensku,“ dodal Palko.

Ak má byť zabezpečený dostatočný rozpočet EÚ pre politiku súdržnosti, potrebné je ukázať jasné odhodlanie zvýšiť kvalitu čerpania. Hübner vyjadrila plné odhodlanie Európskeho parlamentu prispieť k ukončeniu rokovaní k budúcej legislatíve pre politiku súdržnosti začiatkom roka 2013.