Únia lekárov žiada zvýšiť odvody za poistencov štátu

19.4.2012

BRATISLAVA 19. apríla (WEBNOVINY) – Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ) navrhuje v horizonte najviac dvoch rokov zvýšiť odvody za poistencov štátu na minimálne 5 %.

Vláda by sa zároveň mala zaviazať, že bude hľadať spravodlivé riešenia problému navyšovania platov zdravotníkov, ktoré budú vychádzať z výsledkov spoločných rokovaní zástupcov ministerstiev zdravotníctva a financií s predstaviteľmi všetkých dotknutých skupín zdravotníkov.

„Z hľadiska súkromných ambulancií je neprijateľné, aby sa akýmkoľvek spôsobom znevýhodňovali zdravotníci v týchto zariadeniach oproti iným typom zariadení, predovšetkým štátnych. Za neprijateľné tiež považujeme, aby výšku minimálnych platov v súkromných ambulanciách určoval zákon, pokiaľ sa zákonom nezabezpečí aj minimálny príjem,“ povedal vo štvrtok na tlačovej besede prezident SLÚŠ Andrej Janco.

Miesta zdravotných sestier sú ohrozené

Upozornil, že v súkromných ambulanciách pribúda percento sestier, ktoré nesúhlasia s nekompromisným postojom prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Márie Lévyovej k navyšovaniu platov a považujú ho za postup ohrozujúci ich pracovné miesta.

„Avšak boja sa ozvať, lebo komora sestier rozhoduje o ich odbornej spôsobilosti. Rozdelenie úväzku sestry, ako sa to realizuje v ambulanciách, je jediným logickým riešením, ktoré sestre zachráni pracovné miesto a zabezpečí vyrobené roky do dôchodku,“ konštatoval Janco. Zdôraznil, že nejde o optimálny postoj, na ktorý by boli hrdí, ale jediný, ktorý zabezpečí udržanie pracovných miest sestier.

Zánik súkromných ambulancií

„Je to dôsledok dlhodobého zavádzania o zdrojoch v zdravotníctve. Na základe toho sa Národná rada SR rozhodla zle,“ vysvetlil prezident SLÚŠ. Ak by zákon o platových pomeroch sestier mali súkromné ambulancie dodržiavať, väčšina z nich by podľa neho zanikla. Dodal, že znižovanie úväzkov lekárov na ambulanciách možné nie je, lebo by sa spájalo so znižovaním objednaných finančných rozsahov od zdravotných poisťovní, tzv. limitov, prípadne aj zrušením zmluvy zo strany zdravotných poisťovní.

SLÚŠ sa rozhodne nepripojí k návrhu Asociácie súkromných lekárov (ASL), aby plat lekárov v súkromných ambulanciách zákon stanovil na 2,2-násobok platu sestry. „Ide síce o veľmi lákavú, ale neuváženú požiadavku. Odmietame sa nechať vmanipulovať do situácie, ktorá by ešte viac ohrozila existenciu súkromných ambulancií. Navýšenie áno, ale v súlade s tvorbou zdrojov,“ uviedol Janco.

Financie na okamžité pokrytie oprávnených platových požiadaviek všetkých podľa neho nie sú a v dohľadnom čase ani nebudú. Plná zodpovednosť za tento stav padá na bývalú vládu, myslí si prezident SLÚŠ.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.