Únia pre možnú korupciu preveruje štyri železničné projekty

3.7.2012

BRATISLAVA 3. júla (WEBNOVINY) – Európska komisia preveruje štyri projekty Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) pre podozrenie z korupcie a konfliktu záujmov.

Orgány činné v trestnom konaní preto začali vyšetrovanie vo veci spáchania korupčných trestných činov a poškodzovania finančných záujmov Európskeho spoločenstva.

Projekty boli totiž financované z eurofondov. Ministerstvo dopravy v nedávnej odpovedi uistilo Európsku komisiu, že nemá vedomosti o nelegálnych praktikách v uvedených projektoch.

„K tomu, či toto stanovisko bude pre Európsku komisiu postačujúce na to, aby uvoľnila preplácanie priebežných platieb pre projekty železničnej infraštruktúry, alebo bude požadovať ďalšie doplňujúce podklady a vysvetlenia do ukončenia vyšetrovania, sa zatiaľ nevieme vyjadriť. Veríme však, že Brusel našimi argumentmi presvedčíme,“ informoval v utorok agentúru SITA hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa.

Ako pripomenul, Európska komisia v predchádzajúcich mesiacoch vykonala audit na troch zo spomínaných projektov. Ministerstvo tvrdí, že poskytlo všetky požadované podklady, oficiálne závery auditu však zatiaľ nemá k dispozícii.

Modernizácia trate Piešťany – Nové Mesto nad Váhom bola ukončená už v predošlom skrátenom programovom období, modernizácia úseku Žilina – Krásno nad Kysucou a dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička skončili v terajšom období čerpania eurofondov. Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce ešte pokračuje.

Brusel môže chcieť peniaze naspäť

Mieru rizika vrátenia peňazí z eurofondov na uvedené projekty v súčasnosti nie je podľa rezortu dopravy možné odhadnúť.

Európska komisia zatiaľ iba požiadala Slovensko o pozastavenie predkladania priebežných platieb a zároveň požiadala o stanovisko a uistenie, že v ich prípade neprišlo k nelegálnym praktikám.

„O nelegálnych praktikách spomínaných v liste máme len minimum informácií a v tejto vecí už bolo začaté vyšetrovanie odborom boja proti korupcii. V súčasnosti prebiehajú procesné úkony a zhromažďovanie dôkazov a ministerstvo dopravy poskytuje súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní,“ uviedol Kóňa.

O tom, či bude mať tento prípad aj finančný dopad a bude treba vrátiť peniaze z eurofondov, je podľa neho predčasné hovoriť. „Musíme počkať na závery vyšetrovania,“ dodal.

Rezort dopravy ďalej informoval, že žiadny z doteraz známych dokumentov doručených z Európskej komisie sa netýkal podozrení z kartelových dohôd stavebných firiem v prípade uvedených železničných projektov.

„Doteraz vykonávané procesné úkony a vyšetrovanie sa dotýkali len nezákonného narábania s odpadmi jedného zo subdodávateľov – zhotoviteľa stavby a podozrení uvádzaných vyššie,“ doplnil Kóňa.

Podozrenie na kartel

Ministerstvo sa k možnému podozreniu z kartelovej dohody pri modernizácii trate Žilina – Krásno nad Kysucou nevie vyjadriť, lebo neeviduje žiadny takýto podnet z Bruselu ani iných kompetentných orgánov na Slovensku.

„Podľa našich informácií sú podozrenia pravdepodobne založené na anonymných listoch, ktoré dostalo v minulosti aj ministerstvo dopravy. Pravdivosť tvrdení sa vyšetrovaním kontrolných orgánov ŽSR a ani útvarov ministerstva zatiaľ nepotvrdila. Tieto anonymné podania boli adresované aj médiám v SR, zamestnancom Železníc SR a viacerým zainteresovaným subjektom,“ dodal Kóňa.

Veľká časť anonymov popisovala budúce konanie osôb na železnici, v stavebných firmách, ale neskôr sa nepotvrdila.

Pravdivosť týchto podozrení v súčasnosti opäť preverujú orgány činné v trestnom konaní. Závery vyšetrovania by mohli byť známe do konca tohto roka.