UniCredit Bank vzrástli náklady, zisk medziročne klesol

30.4.2012

BRATISLAVA 30. apríla (WEBNOVINY) – UniCredit Bank Slovakia dosiahla ku koncu marca zisk 5,96 mil. eur pri medziročnom znížení o 8,7 %. Celkové výnosy banky medziročne vzrástli o 12,4 % vďaka pretrvávajúcemu rastu úverov a depozít.

Prevádzkové náklady banky medziročne vzrástli o 13,8 %, čo bolo spôsobené najmä regulačnou záťažou vo forme bankovej dane. Vyššia potreba tvorby opravných položiek a zavedenie bankovej dane sa teda podpísali o medziročný pokles čistého zisku.

Bilančná suma bola na konci tretieho mesiaca vo výške 4,09 mld. eur pri medziročnom náraste o 1,8 %. Klientske hrubé úvery vzrástli o 11,4 % na 3,052 mld. eur. V korporátnom segmente, kde UniCredit Bank patrí podľa jej vyjadrení k lídrom na slovenskom bankovom trhu, objem hrubých úverov poskytnutých firmám medziročne vzrástol o 10,8 % na 2,405 mld. eur.

Retailové úvery vzrástli o 13,6 % na 647,6 mil. eur. Na strane pasív sa banka sústredila na zvyšovanie objemu stabilných retailových vkladov, dôsledkom čoho vklady obyvateľstva medziročne vzrástli o 9,5 % na 973,3 mil. eur. Celkové vklady klientov však klesli o 6,8 % na 2,492 mld. eur.