Union zdravotná poisťovňa začala vyplácať preplatky za lieky

13.6.2012

BRATISLAVA 13. júna (WBN/PR) – Union zdravotná poisťovňa začala dnešným dňom v súlade s novelou zákona o zdravotných poisťovniach vyplácať preplatky za lieky. Preplatky budú vyplatené oprávneným osobám do 30.6.2012 a to zaslaním na účet alebo poštovou poukážkou.

Preplatky, ktoré sa vzťahujú na 1. štvrťrok tohto roka, teda od 1. januára do 31. marca 2012, boli vypočítané všetkým oprávneným osobám na základe zákona č. 34/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nárok na úhradu preplatkov za lieky za prvý kvartál tohto roku vznikol v Union ZP podľa podmienok vyplývajúcich zo zákona 2 848 poistencom z oprávnených osôb v celkovej výške 62.865,53 €, a to konkrétne:

• 2 171 doplatkov zdravotne ťažko postihnutým v celkovej výške 48.865,50 €
• a 677 doplatkov dôchodcom v celkovej sume 14.000,03 €

„Poistencov, ktorým vznikol nárok na úhradu preplatkov za lieky, budeme písomne informovať o konkrétnej výške úhrady, nemusia do zdravotnej poisťovne nahlasovať žiadne údaje ani predkladať žiadne doklady, preplatky za lieky dostanú automaticky na účet alebo poštovou poukážkou“, informuje MUDr. Martin Vochyan, riaditeľ úseku revíznych a zdravotných činností Union ZP. „V prípade nejasností sú naši zamestnanci pripravení zodpovedať otázky našich klientov na zvýhodnenej linke na Zákazníckom centre Union ZP: 0850 003 333.“

Informácia o doplatku za najlacnejší náhradný liek je uvedená v Opatrení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Je k nahliadnutiu v každej verejnej lekárni.