Úrad pre verejné obstarávanie dostane viac peňazí

11.2.2013

BRATISLAVA 11. februára (WEBNOVINY) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zvýši limitovaný počet svojich zamestnancov zo stosedemnásť o ďalších 39 k 1. marcu.

Rozhodla o tom v pondelok vláda s tým, že ministerstvo financií má do konca tohto roka priebežne uvoľňovať pre ÚVO 1,968 mil. eur. Tieto peniaze sú určené na posilnenie hmotnej zainteresovanosti súčasných zamestnancov a rozšírenie kapacít úradu.

Vláda pritom vychádzala analýzy potrieb navýšenia administratívnych a finančných kapacít ÚVO.

Úrad mal na tento rok schválený rozpočet vo výške takmer 2,905 mil. eur, z toho na mzdy a ostatné osobné vyrovnania malo ísť 1,284 mil. eur. „Úrad je v súčasnosti vzhľadom na nárast agendy a vysokú fluktuáciu zamestnancov administratívne podhodnotený hlavne na kľúčových odboroch, čo sa môže prejaviť v ohrození zabezpečenia plynulého rozhodovania a výkonu kompetencií úradu v oblasti dohľadu nad verejným obstarávaním,“ vyplýva ďalej z analýzy.

Hrozí tak riziko nemožnosti dostatočného zabezpečenia všetkých činností, ktoré sa budú viazať k prijatiu nových smerníc Európskej únie, ako aj napĺňaniu ďalších cieľov rozvoja úradu, informačnej a vzdelávacej činnosti.

Analýza ukázala, že je nevyhnutné upraviť finančné ohodnotenie súčasných zamestnancov ÚVO do priemernej výšky miezd 1 500 eur. Navýšenie mzdy sa má týkať 107 zamestnancov úradu, keďže desiati tvoria obslužný personál. Náklady na mzdy a odvody pre 39 nových zamestnancov predstavujú mesačne takmer 79 tis. eur a za desať mesiacov tohto roka spolu najviac okolo 790 tis. eur. Na zvýšenie miezd pre súčasných zamestnancov úradu má ísť do konca tohto roka takmer 930 tis. eur a na navýšenie finančných prostriedkov na materiálno-technické zabezpečenie najviac 249,2 tis.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.