Úrad pre verejné obstarávanie odmieta šumy o korupcii

2.11.2012

BRATISLAVA 2. novembra (WEBNOVINY) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) odmieta spájanie odstúpenia vlastnej podpredsedníčky Tatiany Behrovej so svojimi reformnými krokmi. Funkcie sa totiž vzdala na základe vlastného rozhodnutiaa bez akéhokoľvek odôvodnenia.

Úrad dohliadajúci na priebeh verejného obstarávania o tom v piatok informoval v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol jeho tlačový tajomník Ján Mažgút. Úrad takisto kategoricky odmieta tvrdenia o korupčnom potenciáli na úrade a dištancuje sa od nich.

Behrová bola na poste podpredsedníčky úradu od 17. júla a začiatkom tohto týždňa oznámila, že sa funkcie vzdáva k 31. októbru bez uvedenia dôvodov.“Vo vedení úradu neboli nezhody v názoroch na smerovanie úradu, ani v názoroch na transparentné a efektívne verejné obstarávanie.

Disharmónia bola možno len v spôsobe dosiahnutia tohto cieľa, prípadne v následnosti jednotlivých krokov smerujúcich k jeho dosiahnutiu,“ uviedol úrad. Situáciu bolo podľa neho možné riešiť a eliminovať vzájomnou ústretovejšou, intenzívnejšou komunikáciou a ochotou rešpektovať stanovené priority.

Úrad tak reagoval na to, že Behrová mohla podľa neoficiálnych informácií odstúpiť pre spory s predsedníčkou úradu Zitou Táborskou a nemožnosť presadiť zmeny v rozhodovaní úradu o verejnom obstarávaní.
Nové vedenie ÚVO po nástupe v júli si dalo za cieľ vybudovať silný a spravodlivý úrad transparentného a efektívneho verejného obstarávania a naplniť tak víziu svojej predsedníčky. Táborská v rámci kandidatúry na uvoľnený post na čele úradu už vlani pripravila projekt rozvoja zefektívnenia činnosti úradu a agendy verejného obstarávania na najbližších päť rokov.

Ku kľúčovým zámerom tohto projektu patrí prenesenie ťažiska činnosti úradu z regulácie ex post na pôsobenie ex ante a poskytovanie jasných výkladových pravidiel účastníkom verejného obstarávania. „Ďalším z cieľov je zavedenie jednotnej rozhodovacej praxe úradu tak, aby bola ustálená, predvídateľná, prehľadná a presvedčivá. Z uvedeného vyplýva, že zavedenie výkladových stanovísk ako výsledok jednotnej rozhodovacej praxe, nie je myšlienkou bývalej podpredsedníčky Behrovej,“ vyhlásil úrad.

Poskytovanie jednotných právnych názorov je a naďalej zostáva jedným zo základných cieľov predsedníčky ÚVO. „Zverejňované jednotné právne názory úradu sú výsledkom činnosti kolégia predsedu úradu, ktoré je zložené z vedúcich zamestnancov úradu, ktorí sú kľúčovými odborníkmi na verejné obstarávanie a sú zárukou toho, že výkladové stanoviská nebudú v rozpore s národnými, ako aj európskymi právnymi predpismi,“ dodal ÚVO. Tieto reformné kroky úradu podľa neho preto nemožno považovať za aktivity len bývalej podpredsedníčky, pretože sú výsledkom činnosti celého kolektívu zamestnancov a úrad ich rešpektuje a dodržiava.