Úrad vlády dostane budúci rok o 15 percent menej

BRATISLAVA 10. októbra (WEBNOVINY) – Úrad vlády bude v roku 2014 hospodáriť s 22,6 milióna eur. Oproti roku 2013 tak dostane úrad vlády menej o 15,6 percenta, teda o 4,18 mil. eur.

Znižujú sa bežné výdavky, keďže Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a agenda ľudských práv sa presunula na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a agenda protidrogovej politiky na Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo spravodlivosti SR.

Zároveň kapitola znižuje výdavky na dotačné programy, vrátane rezervy predsedu vlády a obmedzuje výšku príspevkov pre svoje príspevkové organizácie. Vyplýva to z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2014, ktorý v štvrtok schválila vláda.

Osobné výdavky na rok 2014 predstavujú 6,47 mil. eur, medziročne narástli o 276 tis. eur, teda o 4,46 percenta. Výdavky na tovary a služby na budúci rok v sume 5,07 mil. eur narástli oproti schválenému rozpočtu 2013 o 778 tis. eur, teda o 18,1 percenta. Bežné transfery dosahujú 10,2 mil. eur a medziročne klesajú o 5,23 mil. eur, teda o 34 percent, a to predovšetkým pre delimitáciu časti agendy na iné kapitoly štátneho rozpočtu, znížením výdavkov na dotačné programy a obmedzením výšky príspevkov pre príspevkové organizácie.

Kapitálové výdavky na rok 2014 sú rozpočtované na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2013 v objeme 857 tis. eur. Úrad vlády ich použije na nákup osobných automobilov, na rekonštrukciu a modernizáciu objektov, obstaranie softvéru a telekomunikačnej techniky.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...