Úroda obilnín bude menšia, možno až o štvrtinu

17.7.2012

BRATISLAVA 17. júla (WEBNOVINY) – Tohtoročná úroda husto siatych obilnín určite nebude priemerná, ale podpriemerná. Konštatuje to predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Milan Semančík.

„Aj keď jej výsledky sa budú neustále spresňovať, už teraz je zrejmé, že produkcia výrazne zaostane za vlaňajškom, ktorý možno považovať za štandardný, vyjadrujúci priemerný produkčný potenciál Slovenska,“ uvádza Semančík vo zverejnenom vyhlásení.

Priemerné hektárové úrody 4,5 tony pšenice, 3,87 tony jačmeňa a 2,31 tony repky, dosiahnuté vo vlaňajšom roku, nepredstavujú podľa komory z hľadiska pôdno – klimatických podmienok na Slovensku žiadne rekordy a v dávnejšej minulosti boli zaznamenané úrody o 10 až 20 % vyššie.

„Z doterajších monitoringov je zrejmé, že žatevné výsledky sú veľmi rozdielne nielen medzi regiónmi, ale aj podnikmi, či dokonca parcelami. Naďalej však považujeme za reálne, že v SR sa tento rok zozbiera o 20 – 25 % obilnín menej ako vlani, čo je príliš veľa na to, aby sa dalo hovoriť o priemernej úrode,“ konštatuje predseda SPPK.

V štatistickom porovnaní s ostatnými rokmi vyznieva síce vlaňajšok podľa šéfa komory nadpriemerne, ale len preto, že v päťročnom časovom úseku sa vyskytli dva priemerné roky, jeden slabší a dva priam katastrofálne.

„Priemerné roky potom v takejto hre čísiel vyznievajú nadpriemerne a slabé alebo podpriemerné sa javia ako priemerné. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že poľnohospodárstvo sa ocitlo v strate nielen v roku 2010, poznamenanom rozsiahlymi záplavami, ale aj v roku 2009, ktorý v rámci päťročného porovnávania úrod vyznieva priemerne,“ upozorňuje Semančík.

V skutočnosti pritom táto produkcia podľa jeho slov nestačila na dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku, čo by sa pri dosiahnutí reálneho priemeru, porovnávaného na základe objektívneho produkčného potenciálu, asi nestalo.