Úroda z polí je nadpriemerná, živočíšna výroba klesne

BRATISLAVA 21. augusta (WEBNOVINY) – Tohtoročná produkcia letných plodín by mohla dosiahnuť, prípadne mierne prevýšiť, úroveň päťročného priemeru.

Informovala o Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK). Priemerná hektárová úroda pšenice zatiaľ podľa hlásení regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr dosahuje 4,75 tony.

Komora však upozorňuje, že úroda pšenice vykazuje značné rozdiely medzi jednotlivými okresmi. Hektárový priemer jačmeňov predbežne vychádza na 4,01 tony. V prípade repky zatiaľ z dispečingu vyplýva priemerná úroda 2,79 tony na hektár.

“Vážnym problémom nie sú len značné regionálne rozdiely v tohtoročných úrodách, ale aj pokles nákupných cien obilnín a repky, ktorý v medziročnom porovnaní dosahuje až desiatky percent,“ uviedol predseda SPPK Milan Semančík. Podľa neho sucho vážne ovplyvní tohtoročnú produkciu jesenných plodín, najmä zrnovej kukurice, slnečnice, cukrovej repy a zemiakov.

“Nižšia bude tiež produkcia objemových krmív, čo skomplikuje život chovateľom hospodárskych zvierat. Preto opätovne upozorňujeme, že ak sa nepodarí zaktivizovať všetky dostupné podporné nástroje a mechanizmy, sektor živočíšnej výroby zaznamená ďalší pokles,“ konštatoval Semančík.

K pondelku bolo na Slovensku zožatých viac ako 94 % monitorovaných plôch pšeníc, 93 % jačmeňov a 97 % repky. Žatva ešte pokračuje v okresoch Prievidza, Banská Bystrica, Žilina, Čadca, Martin, Liptovský Mikuláš, Poprad, Prešov, Bardejov, Humenné a Stará Ľubovňa. Aj tam je však podľa komory už zväčša v záverečnej etape a na zberovú techniku čakajú posledné hektáre polí osiatych husto siatymi obilninami alebo repkou.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...