Úsek R4 Košice – Milhosť má byť odovzdaný do konca roka

BRATISLAVA 4. januára (WEBNOVINY) – Vyše 14-kilometrový úsek rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť k hranici s Maďarskom, ktorý mal byť pôvodne ukončený na prelome minulého a tohto roka, by podľa ministerstva dopravy mal byť odovzdaný do užívania motoristom v decembri 2013.

Predĺženie výstavby spôsobil rozsiahly archeologický prieskum.

„Samotný terénny výskum sa uskutočnil od októbra 2010 do júla 2012, to znamená 22 mesiacov, objavených bolo takmer tisíc objektov. Tento podstatne väčší rozsah výskumných prác oproti zmluvným podmienkam značne obmedzoval zhotoviteľa v dostupnosti materiálu z trasy a znemožňoval mu naplno rozvinúť práce v zárezoch, čo malo negatívny vplyv na technologický postup výstavby násypov,“ informoval agentúru SITA generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií na ministerstve dopravy Michal Halabica.

Rýchlostnú cestu pri Košiciach stavia spoločnosť Skanska SK a.s. Zmluvu s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. (NDS) uzavrela 5. augusta 2010 a s prácami začala koncom augusta toho istého roka. Skanska má podľa zmluvy postaviť komunikáciu za 77,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Predpokladaná cena stavebných prác bola 116,82 mil. eur. Do konca októbra minulého roka boli vyfakturované práce za 54,82 mil. eur. Výstavba rýchlostnej cesty je financovaná zo zdrojov Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...