Úspory v treťom pilieri sa budú dať rozložiť medzi fondy

BRATISLAVA 28. mája (WEBNOVINY) – Sporitelia v doplnkových dôchodkových spoločnostiach (DDS) si budú môcť podobne ako v druhom penzijnom pilieri rozložiť svoje úspory do viacerých príspevkových fondov. Počíta s tým návrh novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, o ktorom by mala v krátkom čase rokovať vláda.

Rezort práce a sociálnych vecí pôvodne navrhoval, aby účastníci tretieho piliera mohli sporiť vo viacerých fondoch súčasne už od 1. januára budúceho roka.

Po čiastočnom akceptovaní pripomienky od Asociácie DDS to ministerstvo plánuje sporiteľom v treťom pilieri umožniť o pol roka neskôr, od 1. júla budúceho roka.

Sporiť vo viacerých fondoch naraz

Asociácia DDS pritom žiadala ročný odklad povinnosti pre penzijné firmy umožniť klientom sporiť si na dobrovoľnú penziu vo viacerých príspevkových fondoch naraz. „Uvedená povinnosť správcovských spoločností je nadštandardná, nakoľko klienti doplnkových dôchodkových spoločností na rozdiel od klientov dôchodkových správcovských spoločností majú možnosť mať zároveň uzatvorené viaceré účastnícke zmluvy,“ tvrdí asociácia.

Upozorňuje pritom na to, že takáto povinnosť si bude vyžadovať kompletnú zmenu v informačných systémoch správcovských spoločností, zmeny v klientskej dokumentácii a ďalšie vysoko administratívne a časovo, ako aj finančne náročné zmeny. „Zároveň zo skúseností z druhého piliera neočakávame zvýšený záujem o takúto formu sporenia,“ dodala asociácia DDS.

Od začiatku budúceho roka sa má obnoviť daňová úľava pre sporiteľov v doplnkových dôchodkových spoločnostiach. Sporiteľ si bude môcť svoj základ dane znížiť o zaplatené príspevky do sumy 180 eur ročne, čím bude jeho daň z príjmov nižšia o 34,2 eura. Do konca roka 2010 si mohli účastníci tretieho piliera znížiť svoj základ dane o zaplatené príspevky do výšky 398,33 eura ročne, vďaka čomu ich daň klesla o 75,69 eura. Čiastočne obnovenú daňovú úľavu však nebudú môcť automaticky využiť všetci terajší sporitelia, ale len tí, ktorí pristúpia na nové, sprísnené pravidlá vyplácania dávok.

Podmienkou pre výplatu doplnkového starobného dôchodku bude po novom priznanie predčasného starobného alebo riadneho starobného dôchodku Sociálnou poisťovňou. K tejto dávke sa tak sporiteľ podľa nových pravidiel dostane najskôr v 60 rokoch jeho veku. V súčasnosti je pritom možné túto dávku vyplácať po dosiahnutí 55 rokov veku sporiteľa.

Prísnejšie pravidlá pre výsluhové dôchodky

Súčasne by sa však mala zrušiť terajšia podmienka minimálne 10 rokov sporenia v treťom pilieri. Prísnejšie podmienky sa majú týkať aj vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku. Sporiteľ bude musieť vykonávať rizikové práce najmenej 10 rokov namiesto súčasných 5 rokov. Dávku pritom dostane najskôr 5 rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku, kým v súčasnosti mu stačí dovŕšiť 40 rokov.

Od začiatku budúceho roka sa majú výrazne znížiť poplatky pre sporiteľov. Ročný poplatok za správu príspevkového dôchodkového fondu má budúci rok klesnúť na maximálne 1,8 % z tohtoročných 2,34 % z čistej hodnoty majetku vo fonde.

Kým podľa platného zákona sa majú poplatky v tomto fonde postupne znižovať do roku 2019 na maximálne 1,98 % ročne, podľa pripravovaného návrhu by mali do roku 2020 klesnúť na 1,2 % ročne z čistej hodnoty majetku. Poplatok za správu vo výplatných fondoch sa má znížiť z terajších 0,996 % ročne na 0,9 % v roku 2014 a postupne na 0,6 % do roku 2020. Súčasne sa má zrušiť poplatok za zhodnotenie úspor vo výplatnom fonde a poplatok za odstupné.

Rezort práce a sociálnych vecí navrhuje zrušiť odstupné pri sporení na dôchodok v DDS. Namiesto neho sa má od začiatku budúceho roka zaviesť tzv. predčasný výber časti nasporenej sumy. Sporiteľ si týmto spôsobom vyberie len sumu príspevkov, ktoré sám odviedol, vrátane investičných výnosov. Príspevky, ktoré mu na jeho účet odviedol zamestnávateľ, zostanú na účte až dovtedy, kým sporiteľ nezačne poberať predčasnú penziu, resp. riadnu starobnú penziu zo Sociálnej poisťovne.

Príspevky zamestnávateľa spolu s výnosmi sa mu následne vyplatia formou doplnkového dôchodku. Predčasný výber sa však má sporiteľovi umožniť až po desiatich rokoch od uzatvorenia účastníckej zmluvy, a to len raz za desať rokov trvania zmluvy. Ministerstvo práce tak prijalo jedno z riešení, ktoré počas pripomienkového konania navrhovala Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností. Pôvodný návrh novely zákona totiž takéto obmedzenie neobsahoval.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...