Úvery na bývanie stúpli v marci o 112 miliónov eur

BRATISLAVA 1. mája (SITA) – Stav úverov na bývanie v marci stúpol v porovnaní s februárom takmer o 112 mil. eur. Je to zatiaľ najväčší tohtoročný mesačný prírastok.

Podľa údajov Národnej banky Slovenska tak predstavoval ku koncu tretieho mesiaca 13,543 mld. eur. K tomuto rastu prispeli iné úvery na nehnuteľnosti, ktorých stav sa zvýšil o 96,76 mil. eur na 7,473 mld. eur.

Stav hypotekárnych úverov sa zvýšil o 11,56 mil. eur na 4,091 mld. eur a úvery stavebného sporenia vzrástli o 3,66 mil. eur na 1,979 mld. eur.

Najväčší podiel na stave úverov na bývanie spomedzi peňažných domov mala Slovenská sporiteľňa na úrovni 27,31 %. Nasledovala VÚB banka s podielom 20,85 % a Tatra banka s 13,65 %. Pri tradičných hypotekárnych úveroch stále dominuje VÚB banka s podielom 46,15 %, druhý najvyšší podiel evidovala Tatra banka na úrovni 18,10 % a nasledovala Slovenská sporiteľňa s podielom 15,32 %.

Sporiteľňa však evidovala najvyšší, 41,11-percentný, podiel pri iných úveroch na nehnuteľnosti. Nasledovala Tatra banka s 14,83 % a ČSOB s 14,19 %. Pri úveroch stavebného sporenia jednoznačne dominuje Prvá stavebná sporiteľňa s podielom 88 %.

Úvery na nehnuteľnosti poskytuje 18 bánk. Licenciu na poskytovanie hypotekárnych úverov má osem bánk. Hypotekárne banky v minulosti postupne rozširovali možnosti financovania bývania aj o spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou a iné úvery na bývanie. Tieto úvery na bývanie v niektorých prípadoch nahrádzajú klasické hypotéky, pričom klasické hypotekárne úvery niektoré banky poskytujú už len minimálne. V rámci stavebného sporenia pôsobia na trhu tri stavebné sporiteľne.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...