ÚVO stopol námietky nespokojného konzorcia v súvislosti s D1

21.8.2012

BRATISLAVA 21. augusta (WEBNOVINY) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zastavil konanie o námietkach proti vylúčeniu z tendra na doprojektovanie a výstavbu vyše 15-kilometrovej diaľnice D1 Hubová – Ivachnová pri Ružomberku.

Vyplýva to z rozhodnutia úradu zverejneného na jeho portáli. Úrad zdôvodnil rozhodnutie o zastavení konania o námietkach tým, že navrhovateľ, ktorý podal námietky v závere júna, nepredložil kauciu v požadovanej výške 7500 eur. Priložil len doklad o poukázaní kaucie na účet úradu vo výške 3000 eur.

„Pre konanie o námietkach navrhovateľa neboli splnené všetky zákonné predpoklady, čím pre úrad nastala neodstrániteľná prekážka brániaca rozhodovaniu v konaní o námietkach v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní,“ uviedol úrad v rozhodnutí.

Najlacnejšia ponuka

Námietky proti vyradeniu zo súťaže podalo koncom júna slovensko-talianske združenie stavebných firiem Hant BA DS, a.s. a INC S.p.A., ktoré predložilo najlacnejšiu ponuku. Materská spoločnosť Hant BA, a.s. z Považskej Bystrice v utorok ešte nevedela potvrdiť, či ide o námietky ich združenia.

Uvedená skupina podala námietku na ÚVO po tom, čo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) zamietla jej žiadosť a nezmenila rozhodnutie o vylúčení tohto uchádzača.

„Sme presvedčení, že naše vylúčenie z dôvodu nízkej ceny nie je opodstatnené. Cenové hladiny ponúk sú aj v iných súťažiach o niekoľko desiatok percent nižšie ako odhadované ceny,“ uviedla už skôr pre agentúru SITA Miriam Bayerová z Hant BA.

Ponuku poslali siedmi

NDS vyhlásila tender na výstavbu D1 Hubová – Ivachnová vlani v októbri. Ponuky siedmich uchádzačov otvárali 5. marca tohto roka. Najnižšiu cenu za vykonanie prác navrhlo združenie Hant BA DS z Považskej Bystrice a INC z Turína, a to 207,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Predstavuje to takmer 45 % zo štátom predpokladanej ceny vo výške 465,71 mil. eur. Skupina Inžinierske stavby, a.s. Košice a TuCon, a.s. Žilina predložila druhú najnižšiu cenu 215,38 mil. eur.

Nasleduje ďalšie slovensko-talianske združenie Dúha, a.s. Prešov – Impregilo S.p.A. s ponukou 224,9 mil. eur. ÚVO zároveň pokračuje v kontrole postupu zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy na podnet samotnej NDS. Tá o kontrolu vlastného tendra požiadala ešte v polovici júna.

„Úrad vykonáva kontrolu postupu zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy z podnetu kontrolovaného na ním zadávanú zákazku. Kontrola toho času nie je ukončená,“ uviedla pre agentúru SITA Katarína Némethová z Úradu pre verejné obstarávanie ešte pred dvoma týždňami.

Ministerstvo s výstavbou počíta

Diaľničiari požiadali o kontrolu vlastného tendra aj v prípade verejného obstarávania na činnosť stavebného dozoru pre výstavbu diaľnice Hubová – Ivachnová.

„Predmetom kontroly je riadne a úplné zistenie objektívneho stavu vecí a súlad so zákonom o verejnom obstarávaní z dokumentácie predloženej kontrolovaným,“ dodala Némethová. Úrad tvrdí, že kontrolu uzavrie v zákonom stanovenej lehote a o jej výsledkoch bude informovať.

Ministerstvo dopravy stále počíta s výstavbou diaľnice D1 Hubová – Ivachnová v súčasnom programovom období čerpania eurofondov. Pre zdržanie verejného obstarávania z dôvodu námietok uchádzačov uvažuje rezort o rozdelení tohto projektu na dve časové fázy.

„To znamená, že úsek začneme stavať za eurofondové zdroje z tohto finančného rámca a záverečné práce presahujúce rok 2015 budú v rámci druhej fázy financované z nasledujúceho programového obdobia,“ uviedol nedávno pre agentúru SITA hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa.