ÚVO stopol námietky nespokojného konzorcia v súvislosti s D1

21.8.2012

BRATISLAVA 21. augusta (WEBNOVINY) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zastavil konanie o námietkach proti vylúčeniu z tendra na doprojektovanie a výstavbu vyše 15-kilometrovej diaľnice D1 Hubová – Ivachnová pri Ružomberku.

Vyplýva to z rozhodnutia úradu zverejneného na jeho portáli. Úrad zdôvodnil rozhodnutie o zastavení konania o námietkach tým, že navrhovateľ, ktorý podal námietky v závere júna, nepredložil kauciu v požadovanej výške 7500 eur. Priložil len doklad o poukázaní kaucie na účet úradu vo výške 3000 eur.

„Pre konanie o námietkach navrhovateľa neboli splnené všetky zákonné predpoklady, čím pre úrad nastala neodstrániteľná prekážka brániaca rozhodovaniu v konaní o námietkach v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní,“ uviedol úrad v rozhodnutí.

Najlacnejšia ponuka

Námietky proti vyradeniu zo súťaže podalo koncom júna slovensko-talianske združenie stavebných firiem Hant BA DS, a.s. a INC S.p.A., ktoré predložilo najlacnejšiu ponuku. Materská spoločnosť Hant BA, a.s. z Považskej Bystrice v utorok ešte nevedela potvrdiť, či ide o námietky ich združenia.

Uvedená skupina podala námietku na ÚVO po tom, čo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) zamietla jej žiadosť a nezmenila rozhodnutie o vylúčení tohto uchádzača.

„Sme presvedčení, že naše vylúčenie z dôvodu nízkej ceny nie je opodstatnené. Cenové hladiny ponúk sú aj v iných súťažiach o niekoľko desiatok percent nižšie ako odhadované ceny,“ uviedla už skôr pre agentúru SITA Miriam Bayerová z Hant BA.

Ponuku poslali siedmi

NDS vyhlásila tender na výstavbu D1 Hubová – Ivachnová vlani v októbri. Ponuky siedmich uchádzačov otvárali 5. marca tohto roka. Najnižšiu cenu za vykonanie prác navrhlo združenie Hant BA DS z Považskej Bystrice a INC z Turína, a to 207,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Predstavuje to takmer 45 % zo štátom predpokladanej ceny vo výške 465,71 mil. eur. Skupina Inžinierske stavby, a.s. Košice a TuCon, a.s. Žilina predložila druhú najnižšiu cenu 215,38 mil. eur.

Nasleduje ďalšie slovensko-talianske združenie Dúha, a.s. Prešov – Impregilo S.p.A. s ponukou 224,9 mil. eur. ÚVO zároveň pokračuje v kontrole postupu zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy na podnet samotnej NDS. Tá o kontrolu vlastného tendra požiadala ešte v polovici júna.

„Úrad vykonáva kontrolu postupu zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy z podnetu kontrolovaného na ním zadávanú zákazku. Kontrola toho času nie je ukončená,“ uviedla pre agentúru SITA Katarína Némethová z Úradu pre verejné obstarávanie ešte pred dvoma týždňami.

Ministerstvo s výstavbou počíta

Diaľničiari požiadali o kontrolu vlastného tendra aj v prípade verejného obstarávania na činnosť stavebného dozoru pre výstavbu diaľnice Hubová – Ivachnová.

„Predmetom kontroly je riadne a úplné zistenie objektívneho stavu vecí a súlad so zákonom o verejnom obstarávaní z dokumentácie predloženej kontrolovaným,“ dodala Némethová. Úrad tvrdí, že kontrolu uzavrie v zákonom stanovenej lehote a o jej výsledkoch bude informovať.

Ministerstvo dopravy stále počíta s výstavbou diaľnice D1 Hubová – Ivachnová v súčasnom programovom období čerpania eurofondov. Pre zdržanie verejného obstarávania z dôvodu námietok uchádzačov uvažuje rezort o rozdelení tohto projektu na dve časové fázy.

„To znamená, že úsek začneme stavať za eurofondové zdroje z tohto finančného rámca a záverečné práce presahujúce rok 2015 budú v rámci druhej fázy financované z nasledujúceho programového obdobia,“ uviedol nedávno pre agentúru SITA hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.