V nájomnom bývaní je Slovensko na chvoste, zmení sa to

26.4.2012

BRATISLAVA 26. apríla (WEBNOVINY) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR považuje za najdôležitejšie v bytovej výstavbe zlepšenie podmienok na obnovu bytového fondu, zvýšenie energetickej hospodárnosti bytov a rozvoj nájomného bývania.

Informoval o tom vo štvrtok rezortný štátny tajomník František Palko na brífingu po stretnutí so zástupcami v oblasti bytovej výstavby. „Zástupcovia externého prostredia nám do 31. mája zašlú konkrétne návrhy a pripomienky, aby bolo možné zlepšiť systém v týchto troch oblastiach,“ povedal Palko.

Zmenu k lepšiemu si vyžaduje najmä nájomné bývanie. Na celkovom počte bytov má podiel iba 3 %, čím sa Slovensko zaraďuje na posledné miesta v Európskej únii. „Čo je veľmi zlé z hľadiska mobility pracovnej sily. V niektorých regiónoch Slovenska je síce záujem ponúknuť prácu, avšak v inom regióne sú nezamestnaní, ktorí nie sú ochotní prísť do iného regiónu, mesta za prácou, pretože sú veľmi prirastení k svojmu bytu, ktorý vlastnia,“ pokračoval Palko.

Nechcú stavať drahé byty, skôr dostupné

Nájomné bývanie, nielen sociálne, ale aj súkromné, je podľa neho potrebné viac rozvíjať a motivovať privátny sektor, aby sa väčšmi angažoval vo výstavbe súkromných nájomných bytov.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada, aby štát podporoval výstavbu infraštruktúry pre bývanie a za potrebné považuje aj vyriešenie niektorých majetkových vzťahov. „Veľmi dôležité je aj to, aby v rámci podpory bývania boli doriešené otázky, ktoré súvisia s finančnou podporou bývania, teda podporou sociálne slabších skupín v rámci dávok v hmotnej núdzi a ďalšími nástrojmi. Toto všetko je potrebné skĺbiť,“ povedal výkonný podpredseda ZMOS-u Milan Muška.

Realita je však podľa neho taká, že nie sú peniaze. Navrhuje hľadať ďalšie zdroje, aby už nastavené mechanizmy, napríklad Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), mohli ďalej fungovať. „Umožníme znížiť náklady, ktoré je potrebné vynaložiť z ministerstva dopravy vo forme dotácií. Umožní sa čerpať väčší objem peňazí zo ŠFRB, ktorý vytvára relatívne dobré prostredie na podporu nájomného bývania,“ dodal Muška. Ako dodal, treba naštartovať model nájomného bývania, aby sa nestavali len drahé byty, ale aj prístupné.

Slovenské byty sú požierači energie

Ministerstvo dopravy chce využiť na podporu sociálneho bývania, napríklad rómskej komunity, aj prostriedky Európskej únie. „Od roku 2001 doteraz sa napríklad 2 900 rómskych rodín presťahovalo z chatrčí do riadnych bytov, aj keď nízkeho štandardu, a v tomto procese chceme pokračovať,“ vyhlásil Palko.

Nepredpokladá však v budúcnosti väčší nárast dotácií na podporu nájomného bývania. V tomto programovom období čerpania eurofondov je podľa neho k dispozícii ešte okolo 10 mil. eur na bytovú politiku.

Podľa štátneho tajomníka rezortu dopravy je popri nájomnom bývaní nevyhnutné venovať pozornosť aj znižovaniu energetickej náročnosti budov a obnove bytového fondu. „Byty na Slovensku sú veľkí požierači energie,“ povedal Palko s tým, že investovať treba nielen do zatepľovania budov, ale aj obnovy zastaraných rozvodov.

Obnovu si podľa neho vyžaduje okolo 750 tis. bytov postavených v 80-tych rokoch 20. storočia. Doteraz bolo totiž obnovených len okolo 20 % bytového fondu. „Mnohé byty, bytové domy už ohrozujú život a zdravie ľudí, pokiaľ ide o výťahy a ďalšie zariadenia, ktoré už presiahli dobu životnosti,“ dodal Palko.