V prvom polroku zarobili najviac informatici

10.8.2012

BRATISLAVA 10. augusta (WEBNOVINY) – Najvyššiu nominálnu mesačnú mzdu zarábali zamestnanci na Slovensku v priemere v prvom polroku v informačných a komunikačných činnostiach, a to 1 713 eur.

Mzda v priemysle dosiahla podľa údajov Štatistického úradu SR hodnotu 835 eur a vo vybraných trhových službách to bolo 795 eur. Vo veľkoobchode to bolo 752 eur, predaji a oprave motorových vozidiel 742 eur, doprave a skladovaní 721 eur, stavebníctve 584 eur, ubytovaní 562 eur, maloobchode 554 eur a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 359 eur.

V porovnaní s prvým polrokom minulého roka sa mzda zvýšila v informačných a komunikačných činnostiach o 4,6 %. V priemysle to bol rast o 4,1 %, v doprave a skladovaní o 3,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,5 %, vo veľkoobchode o 2,7 %, ubytovaní o 2,4 %, maloobchode o 2,2 %, stavebníctve o 1,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,8 %. Vo vybraných trhových službách klesla o 1 %.

Reálna mesačná mzda v 1. polroku medziročne vzrástla len v informačných a komunikačných činnostiach o 0,9 % a v priemysle o 0,4 %. Klesla vo vybraných trhových službách o 4,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,8 %, stavebníctve o 2,4 %, maloobchode o 1,4 %, ubytovaní o 1,3 %, veľkoobchode o 1 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 0,2 %, v doprave a skladovaní o 0,1 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v júni medziročne v predaji a oprave motorových vozidiel o 4,7 %, ubytovaní o 3,4 %, vo veľkoobchode o 2,7 %, maloobchode o 2,4 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2 %, priemysle o 1,9 %, v doprave a skladovaní o 0,4 %. Klesla vo vybraných trhových službách o 4,7 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 2,9 % a v stavebníctve o 1,3 %.

Priemerná reálna mesačná mzda v júni medziročne vzrástla len v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,1 %. Znížila sa vo vybraných trhových službách o 8 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 6,3 %, stavebníctve o 4,7 %, doprave a skladovaní o 3,1 %, priemysle o 1,6 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,5 %, maloobchode o 1,2 %, vo veľkoobchode o 0,9 % a v ubytovaní o 0,2 %.