V reklamách už musia zverejňovať ceny volaní a sms správ

5.12.2013

BRATISLAVA 5. decembra (WEBNOVINY) – Povinnosť uvádzať ceny telefonických volaní a sms správ v reklamách zavádza novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorú v stredu schválil parlament. Právnu normu predložili poslanci za Smer-SD Anton Martvoň a Otto Brixi.

Pravdivý a úplný údaj o cene sms správy a o jednotkovej cene volania alebo maximálnej možnej cene volania, ktorú bude musieť spotrebiteľ za takéto volanie uhradiť, musia firmy uviesť v akejkoľvek obchodnej komunikácii, vrátane reklamy a marketingu, ktoré od spotrebiteľa vyžadujú, aby na získanie tovaru alebo služby kontaktoval predávajúceho telefonicky na čísle služby so zvýšenou tarifou.

Presunie sa aj vecné bremeno

Novela zároveň presúva dôkazné bremeno pri sporoch o počte volaní či sms správ zo spotrebiteľa na predávajúceho. „Ak vznikne spor o cenu a plnenie za volanie alebo krátke textové správy (SMS), ktoré má spotrebiteľ uhradiť, znáša dôkazné bremeno preukázania nároku na plnenie a jeho výšky predávajúci,“ uvádza sa v návrhu.

Martvoň argumentuje tým, že spotrebiteľ nemá v praxi nijakú technickú a ani faktickú možnosť v spore preukázať, že jeho plnenie je nižšie ako od neho požaduje predávajúci. Podľa poslanca Smeru-SD ide o častý problém s výškou faktúr za telefóny, keď ľudia spochybňujú pretelefonované minúty alebo počet zaslaných správ na audiotextové čísla.

Mezenskej návrh neprešiel

Poslankyňa za OĽaNO Helena Mezenská neuspela s pozmeňujúcim návrhom, ktorým presadzovala nové definície spotrebiteľa, a to priemerného a zraniteľného. Priemerným spotrebiteľom mala byť bežne informovaná, primerane pozorná a obozretná osoba, za zraniteľných spotrebiteľov označila Mezenská dôchodcov, zdravotne ťažko postihnutých a mladistvých do 15 rokov. Mezenská sa tiež zameriavala na oblasť reklamácií.

Po podpísaní prezidentom nadobudne novela účinnosť 1. februára. Parlament schválil aj zákon o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.