V zdravotníctve bola diskutovaná jedna poisťovňa či lieky

Vznik jednej poisťovne by bol finančne nákladný

Analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO Dušan Zachar však plán nahradiť viaceré konkurujúce si zdravotné poisťovne len jednou štátnou poisťovňou označil za ideologický, finančne veľmi nákladný a nevyargumentovaný. Zachar tvrdí, že už teraz unitárny systém napáchal mnoho škôd, napríklad v podobe zneistenia aktérov pôsobiacich na zdravotníckom trhu či odlákanie súkromných zahraničných investorov ochotných ponúknuť svoje know-how a peniaze.

„Štát, ktorý má aj v súčasnosti najzásadnejší vplyv v zdravotníctve, a to cez najväčšiu poisťovňu, najväčšie nemocnice, regulátora a normotvorcu, by si ešte väčšmi posilnil svoj monopol a konflikt záujmov so všetkými negatívami, ktoré tieto javy sprevádzajú,“ povedal Zachar. Podľa neho by sa tak vytratil tlak súkromných zdravotných poisťovní na poskytovateľov, aby liečili pacientov kvalitnejšie a efektívnejšie.

Cestu zlepšenia slovenského zdravotníctva vidí v opačnom postupe, a to posilňovaní súťaže a vstupe nových hráčov na trh. Dúfa, že sa plány vlády nepodarí uskutočniť.

Preto, aby v inštitúte ukázali, čo všetko by sa dalo zrealizovať za peniaze, ktoré vláda plánuje použiť na vyplatenie majiteľov súkromných zdravotných poisťovní, zriadili webstránku cenazamonopol.sk ponúkajúcu alternatívy. Naproti kritike plánu jednej poisťovne v rámci zdravotníctva Zachar pozitívne hodnotí zavedenie parametra chorobnosti, ktorý medzi poisťovne rozdeľuje peniaze na základe náročnosti poistencov, cez prizmu predpísaných liekov. BRATISLAVA 3. apríla (WEBNOVINY) – Zmena prerozdeľovania peňazí pre zdravotné poisťovne, opätovné zavedenie výmenných lístkov, návrat koncovej siete nemocníc, zrušenie vernostných systémov v lekárňach či zmena určovania cien liekov.

To je len časť z opatrení, ktoré za prvý rok súčasnej vlády presadilo ministerstvo zdravotníctva pod vedením Zuzany Zvolenskej.

Najdiskutovanejšou témou sa však nielen na pôde rezortu stal projekt zavedenia jednej zdravotnej poisťovne na Slovensku. Napriek kritike analytikov, politických oponentov či súkromných poisťovní, z ktorých už jedna iniciovala arbitráž pre hroziace vyvlastnenie, rezort i naďalej pokračuje v procese jej zavádzania.

Zvolenská bola dlhšie naklonená jednej poisťovni

S unitárnym systémom verejného zdravotného poistenia prišiel ako prvý premiér Robert Fico ešte v lete minulého roka, ministerka Zvolenská však tvrdí, že od začiatku svojho pôsobenia v oblasti zdravotníctva, bola viac naklonená práve jednej poisťovni.

V unitárnom systéme v porovnaní s existujúcim pluralitným, podľa jej slov vidí množstvo výhod. „Skutočne, už niekoľkokrát som povedala, že pluralitný systém pacientom na Slovensku nepriniesol nič nové a rovnako ani žiadne výhody,“ uviedla Zvolenská. Ako pokračovala, je presvedčená, že najväčšou výhodou pre každého bude to, keď všetky peniaze zo zdravotného poistenia sa vrátia do systému, a teda k pacientom.

Projekt zavedenia jednej poisťovne sa aktuálne nachádza vo fáze prípravy transformačného zákona, ktorý by mal dať okrem iného aj odpoveď na otázku, ako sa určí cena súkromných zdravotných poisťovní, ktoré plánuje štát odkúpiť prípadne vyvlastniť. Šéfka rezortu zdravotníctva považuje za prioritu, aby táto legislatíva bola nielen v súlade s Ústavou SR, ale aj medzinárodným právom. Podľa pôvodného harmonogramu, mala byť jedna poisťovňa na Slovensku realitou už v roku 2014. Ministerka však nateraz považuje za predčasné hovoriť o presných termínoch. „Mojím cieľom je pripraviť všetko tak, aby transformácia a zmena systému prebehla naozaj bez akýchkoľvek problémov,“ uviedla Zvolenská.

Výhody prináša zmena referencovania cien liekov

Samotná ministerka kladne hodnotí aj zmeny v liekovej politike. „Lieky sa nám v spolupráci s odbornou verejnosťou podarilo rozdeliť do klastrov omnoho spravodlivejším spôsobom ako tomu bolo v minulosti,“ uviedla Zvolenská.

Výhody podľa nej prináša aj zmena referencovania cien liekov, ktoré sa po novom už neurčujú ako druhé najnižšie ale ako priemer troch najnižších v Európskej únii. Šéfka rezortu zdravotníctva tvrdí, že toto opatrenie zníži ceny liekov, čo prinesie úspory niekoľko desiatok miliónov eur ročne. Za pozitívne ministerka počas prvého roku vlády označila aj racionalizačné opatrenia nemocníc.

„Bola som naozaj potešená, keď som sa dozvedela prvé výsledky všetkých racionalizačných opatrení uskutočnených v rámci našich zdravotníckych zariadení. Nastavením reálnych cieľov a efektívnych opatrení sa nám napríklad podarilo spomaliť tempo rastu dlhu o polovicu,“ zhodnotila ministerka s tým, že v týchto krokoch budú pokračovať aj naďalej s cieľom stabilizovať hospodársku situáciu nemocníc, ktoré majú vo svojej pôsobnosti.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...