Vedenie komory sestier odstúpiť nechce, nerozumie petícii

24.1.2014

BRATISLAVA 24. januára (WEBNOVINY) – Rada i prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) považujú výčitky, ktoré obsahuje petícia namierená proti nim, za nepodložené a nepravdivé. Nekandidovať a odstúpiť, tak ako ich k tomu vyzývajú nespokojné sestry v petícii, neplánujú.

Prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová, ktorá bola do funkcie zvolená v júni 2013 na štvorročné obdobie, necháva rozhodnutie na delegátoch aprílového snemu.

Odporúčame:

Napätie v komore sestier, chcú odvolať vedenie

Demokratické právo kandidovať

Ten by sa mal zaoberať voľbou ďalších orgánov komory, ako je rada, kontrolný výbor a disciplinárna komisia.“Tam budú mať možnosť delegáti snemu posúdiť našu činnosť a takisto aj zvoliť si nových ľudí, alebo vyjadriť nespokojnosť s mojou prácou,“ skonštatovala Lazorová s tým, že dosť dobre nerozumie, čo je účelom petície.

Člen rady Milan Laurinc zvažuje, že bude opätovne kandidovať do orgánov komory. „Keďže žijem v demokratickom štáte a mám demokratické právo kandidovať, tak určite budem zvažovať zotrvať v činnosti pre sestry,“ uviedol. Na margo petície dodáva, že nikdy nebudú všetci spokojní a všetci nebudú súhlasiť s názormi rady, osobne si však myslí, že kroky ktoré doposiaľ urobili, sú dostatočne viditeľné.

Vlastný návrh zákona

Signatárky petície kritizujú vedenie komory pre nečinnosť a nekompetentnosť pri riešení požiadaviek sestier a pôrodných asistentiek či nedostatočnú ochranu ich záujmov.

„Nastal čas, aby sme si zvolili do vedenia SKSaPA ľudí schopných, kompetentných, ktorým nebude ľahostajná budúcnosť sestier a pôrodných asistentiek,“ vyzývajú v petícii.

Rada i prezidentka odmietajú tvrdenia o nečinnosti. Podotýkajú, že pripravili vlastný návrh zákona, ktorý by mal upravovať platy všetkých sestier a pôrodných asistentiek, v najbližších dňoch ho chcú predstaviť ministerstvu zdravotníctva. „Výrazne sa tiež zvýšila aktivita komory v legislatívnom procese formou predkladania návrhov a vyjadrení k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov,“ uvádza vedenie SKSaPA.

Finančný audit

Iniciátorky petície sa dožadujú aj toho, aby bolo prešetrené pochybenie pri projekte spolufinancovaného z eurofondov, či hospodárenie komory. Rada i prezidentka tvrdia, že komora čelila finančným problémom, ktoré boli spôsobené nesprávnymi postupmi v predchádzajúcom období.

Vedenie SKSaPA preto plánuje znížiť výdavky na svoju činnosť a zároveň ju zlepšiť. „Za týmto účelom prebieha a smeruje k ukončeniu rozsiahly nezávislý finančný a právny audit, ktorého cieľom bude identifikovať defekty v činnosti komory, označiť problematické právne vzťahy a súčasne navrhnúť riešenia pre odstránenie týchto problémov, zabránenie ich vzniku a vytvorenie predpokladov na efektívnejšiu činnosť komory,“ uvádza vedenie komory vo vyhlásení. To chce nový systém fungovania predstaviť na nadchádzajúcom sneme SKSaPA. Členov vyzýva k trpezlivosti, zároveň im odkazuje, že výsledky svojej práce im predstaví v najbližších dňoch.

Petícia pod názvom „Vedenie komory – zachráňte komoru, odstúpte, nekandidujte“, pod ktorou je aktuálne 200 podpisov, sa na internete objavila v polovici januára. Kto je autorom petície, nie je známe. Podľa Laurinca je zvláštne, že sa predkladá petícia, pričom sa nevie, kto za ňou stojí, chýbajú signatári i petičný výbor.