Verejná výzva na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia

4.12.2013

BRATISLAVA 4. decembra (WBN/PR) – Akcionári spoločnosti Proxenta, s.e. majú vážne obavy o ďalšie smerovanie spoločnosti, preto verejne vyzývajú vedenie členov správnej rady: Pavla Kožíka, Mgr. Renátu Domčekovú a Ing. Martina Škodáčka, na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia. Hlavným dôvodom je zastavenie ďalšieho zadlžovania spoločnosti a tým ochrana jej klientov.

Navrhované body programu MVZ:
– aktuálna situácia v spoločnosti Proxenta, s.e.,
– revízia obchodných zmlúv a finančných tokov,
– hospodárenie spoločnosti,
– dôvod nevyplatenia dividend.

Do zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia vyzývajú akcionári vedenie spoločnosti Proxenta, s.e., aby zastavilo ďalšiu emisiu zmeniek a dlhopisov, pretože sa domnievajú, že nie je garantovaná ich návratnosť. Zároveň vyzývajú na okamžité ukončenie spolupráce a rozviazanie pracovného pomeru so zamestnancami, ktorí v minulosti ako viazaní agenti spoločnosti Proxenta, s.e. ponúkali a predávali doteraz nesplatené zmenky spoločnosti Dinaz Investments Slovakia s.r.o. Akcionári majú podozrenie, že tieto cenné papiere nie sú finančne kryté. Akcionári spoločnosti Proxenta, s.e. majú vážne obavy o budúcnosť spoločnosti, nakoľko nemajú k dispozícii jasný biznis plán, nie je zrejmé ako a kam sú investované finančné prostriedky.

Akcionári spoločnosti Proxenta, s.e. očakávajú termín zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia v zákonom stanovej lehote. Počas rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia chcú iniciovať prijatie takých opatrení, ktoré by zabránili ďalšiemu poškodzovaniu záujmov klientov spoločnosti.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.