Verejné obstarávanie by mala zrýchliť malá novela

BRATISLAVA 11. februára (WEBNOVINY) – Malá novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú na návrh ministra vnútra Roberta Kaliňáka v pondelok schválila vláda, má umožniť zrýchlenie procesu obstarávania s okamžitou účinnosťou.

Zároveň by mala pomôcť pri lepšom využívaní peňazí Európskej únie, v čom Slovensko dlhodobo zaostáva.

Kabinet schválil aj návrh na skrátené legislatívne konanie o malej novele, aby ju parlament mohol prerokovať a schváliť ešte na terajšej štrnástej schôdzi. V prípade, že poslanci novelu verejného obstarávania včas schvália, účinná bude od 18. februára.

Malá novela zjednocuje námietkové konanie, ktoré bude pozostávať z dvoch častí a v každej s jedným rozhodnutím. Umožňuje uchádzačom preukazovať splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní čestným prehlásením, pričom preverovať sa bude len úspešný uchádzač.

V prípade neuzavretia zmluvy s víťazom súťaže budú môcť obstarávatelia uzatvárať zmluvy aj s ďalšími uchádzačmi podľa poradia.

Zrýchlená novela verejného obstarávania zavádza predbežnú ex ante kontrolu súťažných podmienok tendrov, a aj sankcie v podobe zákazu účasti na verejnom obstarávaní. Ide o zmeny, ktoré zatiaľ obsahuje aj veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú poslanci za Smer-SD už skôr presunuli do druhého čítania a neskôr ich z nej vyradia. „Zo správy o čerpaní eurofondov, o aktuálnej hospodárskej situácii, daňovej prognóze vyplýva, že musíme sa pokúsiť zachrániť každé euro, ktoré by mohlo pritiecť do hrubého domáceho produktu a pomohlo zvýšiť jeho obrat a pomohlo vytvoriť nové pracovné miesta,“ zdôvodnil minister Kaliňák potrebu schválenia malej novely verejného obstarávania.

Mnohé financie z EÚ, ktoré pochádzajú ešte z roku 2011, je podľa neho potrebné vyčerpať do konca tohto roku. „A teda nielen uzatvoriť zmluvu, alebo schváliť projekt, skončiť verejné obstarávanie, ale aj peniaze účinne minúť a zaplatiť za projekt, ktorý je hotový. Potrebujeme časový priestor pre vykonanie verejného obstarávania, vyhodnotenie, uzatvorenie zmluvy, ale aj realizáciu. Preto vlastne predbieha táto veľmi krátka novela, ktorá so sebou prináša predovšetkým úsporu časovú,“ dodal Kaliňák.

Vybraté zmeny z veľkej novely verejného obstarávania podľa neho výrazne skrátia lehoty, resp. zjednodušia prístup podnikateľov k súťažiam.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...