Vláda bude rokovať o investičných stimuloch pre päť firiem

BRATISLAVA 28. augusta (WEBNOVINY) – Vláda by mala v stredu rokovať o poskytnutí investičných stimulov pre piatich investorov v celkovej výške presahujúcej 15 mil. eur, ktorí majú do roku 2016 na Slovensku vytvoriť spolu 695 pracovných miest.

Najviac žiadajú štyri milióny

Najvyššie investičné stimuly od štátu pýta firma Johnson Controls Innotec Technologies, s.r.o., ktorá chce v Lučenci vybudovať nový podnik na výrobu kovových častí pre opierky hlavy sedadiel automobilov.

Žiada za to štátne stimuly v celkovej výške 4,1 mil. eur, z toho 3,86 mil. eur má predstavovať úľava na dani z príjmov a 240 tis. dotácia na obstaranie dlhodobého hmotného majetku. V novom závode chce do roku 2016 zamestnať 125 ľudí.

Ďalších 120 pracovných miest má vzniknúť v Dolnom Kubíne. Spoločnosť Miba Sinter tam totiž plánuje postaviť dve centrá pre vývoj a výrobu automobilových ozubených kolies. Do výstavby centier chce firma investovať 13,6 mil. eur. Spoločnosť žiada vládu o poskytnutie investičných stimulov vo výške 3,6 mil. eur vo forme úľavy na dani z príjmov.

Vďaka investícii nemeckej spoločnosti Dometic, ktorá plánuje rozšíriť svoj závod vo Fiľakove, má vzniknúť 326 pracovných miest. Investor žiada o poskytnutie investičných stimulov vo výške zhruba 3 mil. eur, z toho 340 tis. eur ako dotáciu na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a zvyšok pomoci chce vo forme úľavy na dani z príjmu.

Nová výrobná hala i technologický pokrok

Spoločnosť Michatek plánuje v Michalovciach postaviť v priemyselnom parku novú výrobnú halu, v ktorej chce vyrábať ventilátorové kolieska, rámy prístrojov či ohrevné zásuvky. Vzniknúť by malo 80 nových pracovných miest. Firma žiada vládu o poskytnutie investičných stimulov vo výške 2,8 mil. eur. Investičnú pomoc žiada investor od štátu vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý majetok vo výške 250 tisíc eur, vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v objeme 800 tisíc eur a zvyšok štátnej pomoci chce investor čerpať vo forme úľavy na dani z príjmov.

Vytvorenie 44 nových pracovných miest do roku 2016 sľubuje spoločnosť Gevorkyan, s.r.o., Banská Bystrica. Plánuje totiž rozšíriť svoj závod na výrobu výrobkov technológiou práškovej metalurgie v lokalite Vlkanová v okrese Banská Bystrica. Žiada za to od štátu úľavu na dani z príjmov vo výške 1,51 mil. eur.

Ministri by mali rokovať aj o informácii o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam. Ako sa uvádza v materiáli, pohľadávky poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam i naďalej rastú. Na neuhradenom poistnom jej nemocnice ku koncu júla dlhovali sumu viac ako 70 mil. eur. V porovnaní so záverom minulého roka ich dlhy narástli o 21,4 mil. eur. Sociálna poisťovňa evidovala na konci uplynulého mesiaca pohľadávky voči piatim zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva (MZ) a 15 transformovaným zdravotníckym zariadeniam.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...