Vláda bude rokovať o jadrovej energii aj cykloturistike

BRATISLAVA 15. januára (WEBNOVINY) – Vláda by mala v stredu rokovať o aktualizovanej Stratégii záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR. Ide o dokument, ktorý stanovuje ciele a postupy pri vyraďovaní jadrových zariadení a pri nakladaní s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom.

V neposlednom rade stratégia hovorí o spôsobe výberu finančných prostriedkov potrebných na vykrytie historického deficitu, ktorý je v súčasnosti stanovený na úrovni 2,1 mld. eur.

Tento historický dlh vznikol vďaka tomu, že v podstate do roku 2006 nemalo Slovensko vypracovanú jasnú koncepciu takzvanej záverečnej časti jadrovej energetiky, pričom prostriedky sa na túto činnosť neakumulovali v dostatočnom množstve.

Zapracujú aj pripomienky

Národný jadrový fond (NJF) aktualizoval stratégiu takzvanej záverečnej časti jadrovej energetiky po piatich rokoch. Jadrový fond aktualizoval najmä ekonomickú a technickú časť stratégie.

„Ekonomickú časť bolo nutné prepracovať pre nariadenie vlády, ktoré rieši problém historického deficitu, a ktoré bolo vydané až koncom roka 2010. Spomínané nariadenie bolo schválené Európskou komisiou až začiatkom tohto roka,“ uvádza sa v aktualizovanej stratégii. Ekonomickú časť stratégie aktualizoval NJF aj kvôli zapracovaniu pripomienok mimovládnych organizácií.

Riešia aj cyklostratégiu

Vládny kabinet bude rokovať aj o Trvalom finančnom mechanizme na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorý predloží minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Mechanizmus by mal zabezpečiť postupné plnenie úloh cyklostratégie, ktorú vláda schválila minulý rok v máji.

Predkladaný materiál navrhuje možnosti financovania rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR nielen z fondov EÚ, ale predovšetkým zo štátnych zdrojov.

„Je potrebné vytvoriť trvalý mechanizmus na zabezpečenie financovania rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR a zabezpečiť účelové viazanie finančných prostriedkov na výstavbu bezpečnej cyklistickej infraštruktúry,“ píše sa v materiáli.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...