Vláda bude rokovať o novele zákona o potravinách

BRATISLAVA 6. novembra (WEBNOVINY) – Vláda by mala v stredu rokovať o návrhu novely zákona o potravinách.

Novelou zákona chce rezort pôdohospodárstva zaviesť opatrenia, na základe ktorých sa uľahčí a zjednoduší vykonateľnosť poskytovania informácií o percentuálnom podiele predaja potravín vyrobených na Slovensku podľa obratu na potravinách z celkovej ponuky predávaných potravín a zverejňovania zoznamu prevádzkovateľov s týmto percentuálnym podielom.

„Úpravou zverejňovania zoznamu len za vlastné prevádzky spolu sa predchádza zverejňovaniu zoznamu iných prevádzkovateľov,“ uvádza ministerstvo.

Takto bude mať podľa rezortu konečný spotrebiteľ jasnejší prehľad o podiele predaja potravín vyrobených na Slovensku podľa obratu na potravinách z celkovej ponuky predávaných potravín, a to v členení podľa jednotlivých odborov potravinárskeho priemyslu, toho ktorého prevádzkovateľa.

Šéf rezortu dopravy Ján Počiatek by mal kabinet oboznámiť s analýzou dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji. V materiáli ministerstvo analyzuje aktuálny stav dopravnej infraštruktúry v Bratislavskom samosprávnom kraji v oblasti cestnej, železničnej, vodnej ako aj leteckej dopravy. Podľa navrhovaného uznesenia vlády by mal minister dopravy do konca júna budúceho roka zabezpečiť v rámci prípravy PPP projektu výber poradcu pre obstaranie koncesionára diaľnice D4 v úseku Bratislava Jarovce – Ivanka pri Dunaji – križovatka Rača a rýchlostnej cesty R7 v úsekoch Bratislava Prievoz – Bratislava Ketelec, Bratislava Ketelec – Dunajská Lužná a Dunajská Lužná – Holice. Ministri by mali rokovať aj o informácii o stave rokovaní k návrhu na úpravu nariadenia, týkajúceho sa možností predĺženia čerpania štrukturálnych fondov EÚ pre Slovenskú republiku a Rumunsko.

Prehľad ekonomických bodov rokovania kabinetu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov – nové znenie
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Informácia o stave rokovaní k návrhu na úpravu nariadenia EP a Rady č. 1083/2006 týkajúceho sa možností predĺženia čerpania štrukturálnych fondov EÚ pre Slovenskú republiku a Rumunsko
Predkladá: Monika Flašíková Beňová, poslankyňa Európskeho parlamentu

Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2012
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

Analýza dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Informácia o plnení časového harmonogramu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike
Predkladá: ministerka zdravotníctva

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...