Vláda bude rokovať o rozpočte, zmäkčuje konsolidačné plány

10.10.2013

BRATISLAVA 10. októbra (WEBNOVINY) – Vláda by mala vo štvrtok rokovať na mimoriadnej schôdzi o návrhu rozpočtu verejnej správy na budúci rok.

Aktuálny návrh rozpočtu zatiaľ nie je zverejnený. Podľa prvého návrhu rozpočtu verejnej správy, ktorý predstavil rezort financií v polovici augusta, Slovensko zmäkčuje svoje konsolidačné plány.

Podľa tohto materiálu si totiž vláda dáva za cieľ v budúcom roku dosiahnuť deficit na úrovni 2,9 % hrubého domáceho produktu, kým ešte tohtoročný rozpočet predpokladá v budúcom roku zníženie schodku na 2,4 % výkonu ekonomiky.

Podobne je to aj v roku 2015, pre ktorý sa cieľ schodku v prvom návrhu rozpočtu posúval z 1,9 % na 2,57 % hrubého domáceho produktu. Pre rok 2016 sa v prvej verzii rozpočtu počítalo s deficitom verejných financií na úrovni 1,5 % výkonu hospodárstva.

Šéf Sociálnej poisťovne Dušan Muňko má vláde predstaviť návrh budúcoročného rozpočtu Sociálnej poisťovne (SP). Poisťovňa by mala budúci rok na zabezpečenie svojej platobnej schopnosti dostať zo štátneho rozpočtu vyše 1,06 mld. eur. V roku 2015 by mal štát pomôcť poisťovni sumou 1,05 mld. eur a v roku 2016 by čiastka, ktorá do Sociálnej poisťovne príde zo štátneho rozpočtu, mala dosiahnuť takmer 1,08 mld. eur. Celkové príjmy SP by mali v budúcom roku dosiahnuť 7,43 mld. eur a celkové výdavky by mali tvoriť takmer 6,9 mld. eur.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek má vláde navrhnúť novelizáciu vládneho nariadenia o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy. Rezort chce navrhovanou novelou nariadenia zabrániť znižovaniu výmery viníc. Návrh bude podľa ministerstva pôsobiť predovšetkým preventívne, keďže odradí prípadných záujemcov od využitia pôvodných viníc na nepoľnohospodárske účely, a to zvýšením odvodov za trvalé odňatie takýchto pozemkov. „Určenie sadzby na dvoj až päťnásobok najvyššej sadzby bude predstavovať prekážku, ktorá bude viesť majiteľov k ich využitiu ako viníc a nie ako lacných stavebných pozemkov,“ tvrdí rezort pôdohospodárstva.

Program 78. (mimoriadnej) schôdze Vlády Slovenskej republiky

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Poznámka: Materiál bude k dispozícii dodatočne

Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2014 až 2016
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na roky 2014 až 2016
Predkladá: predseda Výkonného výboru Fondu národného majetku

Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2014 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Predkladá: predseda Výkonného výboru Fondu národného majetku

Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtový výhľad na roky 2015 a 2016
Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2014-2016
Predkladá: predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2014
Predkladá: predseda Rady banky a generálny riaditeľ EXIMBANKY SR

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy – nové znenie
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2011 Z. z. o technických požiadavkách na vývodové hriadele traktorov a na ich ochranu
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja