Vláda bude rokovať o zmenách príspevkov pre nezamestnaných

BRATISLAVA 8. januára (WEBNOVINY) – Vláda by sa mala v stredu zaoberať návrhom novely zákona o službách zamestnanosti, ktorá má od mája tohto roka priniesť viaceré zmeny pre evidovaných nezamestnaných.

Rezort práce a sociálnych vecí navrhuje obnoviť príspevok na podporu udržania pracovných miest, ktorý úrady práce poskytovali firmám obmedzujúcim svoju prevádzku od marca 2009 do konca roka 2011.

Novela zákona tiež ruší automatický nárok na sedem príspevkov pre nezamestnaných, medzi ktoré patrí príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, či príspevok na vykonávanie absolventskej praxe.

Okrem toho sa má dvanásť súčasných nástrojov aktívnej politiky trhu práce zrušiť, a to z dôvodu nízkej miery ich využívania a nedostatku finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na aktívnu politiku trhu práce. Úrady práce by už nemali ďalej poskytovať napríklad príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, či príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami.

Navrhnúť by mali novelu zákona o verejnom obstarávaní

Súčasťou stredajšieho rokovania členov vlády má byť aj návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Vo verejnom obstarávaní možno očakávať množstvo zmien a úprav, pričom k pôvodnému návrhu dostal rezort vnútra 1 240 pripomienok, z toho 482 zásadných. Novela ide do vlády s viacerými rozpormi, účinnosť by mala nadobudnúť 1. júla tohto roka, s výnimkou časti o certifikácii zariadení pre elektronickú aukciu, ktorá by mala byť účinná od 1. januára 2014.

Sociálni partneri v tripartite mali viaceré pripomienky a opozícia má naďalej výhrady, aj keď v návrhu už nie je zmienka o strategických zákazkách či automatickom vylučovaní ponúk s najnižšími cenami. „Otvorenosť a transparentnosť“, takto charakterizoval navrhované zmeny verejného obstarávania minister vnútra Robert Kaliňák.

Rokovať by mali aj o oprave a údržbe ciest

Minister hospodárstva Tomáš Malatinský by mal na rokovanie kabinetu predložiť návrh novely zákona o investičnej pomoci, ktorá má zaviesť nové pravidlá pri poskytovaní investičných stimulov.

Investičnú pomoc navrhuje rezort poskytovať len vtedy, ak investičný zámer vedie k čistému nárastu nových pracovných miest v porovnaní s priemerom za predošlých dvanásť mesiacov.

Prioritne sa má pritom poskytovať pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu. O poskytnutie investičnej pomoci na nový investičný zámer bude môcť ten istý prijímateľ požiadať až po skončení investičného zámeru, na ktorý mu bola schválená investičná pomoc. „Opakovaná investičná pomoc v priemyselnej výrobe a cestovnom ruchu môže byť poskytnutá len vo forme úľavy na dani z príjmu,“ uvádza ministerstvo.

Kabinet by mal rokovať aj o programe opráv a údržby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2013 až 2017, o projekte ropovodného prepojenia Bratislava-Schwechat, či o návrhu nového zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...